MENY menu

Vad är ekologiskt jordbruk?

Som ekobönder är vi stolta över att bedriva en verksamhet där djuren får utlopp för sitt naturliga beteende, utan kemiska bekämpningsmedel och klimatskadlig konstgödsel. Vi strävar ständigt efter att skapa mer lokala kretslopp med få importerade insatsmedel. På våra gårdar visar vi varje dag att det går att bruka jorden och producera mat, utan att äventyra ekosystemens hälsa. Resultatet är en produktion där både den naturliga och brukade mångfalden på landskapsnivå och gårdsnivå kan växa. Vår produktion är certifierad enligt KRAV eller EU-ekologiskt så att alla som köper våra livsmedel kan vara trygga med att externa ögon har granskat hela vår produktion utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Forskningscentrumet Epok vid Sveriges Lantbruksuniversitet har skapat Ekofakta.se och vi på Ekologiska Lantbrukarna sitter med i redaktionsrådet. Hemsidan är granskad av forskare och presenterar fakta om ekologisk produktion. Texterna nedan är baserad på den hemsidan och du kan klicka dig vidare till Ekofakta.se för att lära dig mer om alla fördelar med ekologisk produktion.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.