MENY menu

Aktiviteter

4 oktober

Kurs i företagsutveckling i Västra götaland

Länssttyrelsen Västra Götaland bjuder in till workshop med fokus på företagsutveckling och personligt ledarskap! . Att vara egenföretagare är ofta att leva i en stressig vardag med många olika arbetsuppgifter. Under den här dagen kommer du att få [...]

4 oktober

Digital medlemsfrukost: Ekobonden & skogen - olika sätt att bruka sin skog

Vad betyder skogen för ekobonden och hur tänker ekobonden kring att interagera jord, skog, och betande djur? Att nyttja träd i samband med odling är en uråldrig metod. I takt med ett ökat intresse för att skapa bättre ekologisk balans har begrepp som [...]

5 oktober

Kurs i jordhälsa, Kvidinge, Skåne

Utbildning i jordhälsa hålls hos Magnus och Lotta Bengtsson på Körslätts Gård i Kvidinge, med Svensk Kolinlagring i samråd med Länsstryelsen Skåne. Syftet med kursen är att öka kunskapen om hur jorden mår, hur vi kan få den att må bättre och hur vi [...]

6 oktober

Agroforestrykonferens

Föreningen Agroforestry Sverige anordnar tillsammans med Holma Folkhögskola och SLU en konferens om agroforestry i Sverige och våra nordiska grannländer 6-7 oktober med efterföljande studieresa den 8:e oktober. Konferensen sker i Alnarp. De har [...]

14 oktober

Studiebesök på Tjörn

Studiebesök för ökad lönsamhet i ekologisk produktion. NÄR: 14 oktober 9.00-15.00VAR: Tjörn. Mer information kommer via e-post.KOSTNAD: Kostnadsfritt. ANMÄLAN: Sista anmälningsdag 9 oktober. >> Anmäl dig här via Länsstyrelsens hemsida. Vill du komma [...]

18 oktober

Heldagsresa med buss i Uppsala län

Välkommen på en heldagsresa med buss som arrangeras av Hushållningssällskapet. Temat för resan är betesmarker och riktar sig främst till lantbrukare i Uppsala län. Andra är välkomna i mån av plats. NÄR: Tisdagen den 18 oktoberVAR: Avresa från Uppsala [...]

19 oktober

Elmia Lantbruksmässa 19-21 okt

Mässan för alla delar av det svenska lantbruket. På mässan belyses klimatfrågan ur flera aspekter för att visa på lösningar som finns idag, men framför allt för att hitta utvecklingsmöjligheter för branschen. ​Här möter produkter och idéer [...]

23 oktober

Digital kurs: Lär dig marknadsföra ekoprodukter för en bättre försäljning

Länssttyrelsen Västra Götaland bjuder in till digital kurs! . Hur marknadsför du ekoprodukter? Behöver du hjälp med att kommunicera dina mervärden? På denna digitala kurs får du kunskap kring vad mervärden är och hur du kan använda det i din [...]

25 oktober

Studiebesök i Skeby, Västra Götaland

Länssttyrelsen Västra Götaland bjuder in till studiebesök för ökad lönsamhet i ekologisk produktion! . Om du vill komma igång eller utöka din verksamhet så är det ett bra tillfälle att få ta del av andras erfarenheter inom produktion, förädling och [...]

23 november

Träff för förtroendevalda i distrikten

Föreningen bjuder in 2 st styrelseledamöter/distrikt från hela landet till Ulvhälls Herrgård i Strängnäs för att stämma av vad som hänt under året, diskutera aktuella frågor och starta upp verksamhetsplaneringen inför 2023. Framåt eftermiddag/kväll [...]

23 februari

Vallkonferensen i Uppsala

NÄR: 7-8 februariVAR: SLU, Ultuna. Vallkonferens anordnas av SLU (institutionerna för norrländsk jordbruksvetenskap, växtproduktionsekologi samt husdjurens utfodring och vård) tillsammans med Växa, Hushållningssällskapen, Greppa [...]

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM