MENY menu

Aktiviteter

7 december

Digital valberedarträff

Valberedningen är en av föreningens viktigaste funktioner och det är en utmanande uppgift. Därför bjuder vi in till en kort digital träff för att byta erfarenheter, ladda med de bästa argumenten och fylla på i verktygslådan. Vi kör igång onsdagen den [...]

8 december

Klimatkonferens med fokus på ekologisk grönsaksodling

Välkommen på Klimatkonferens i Brålanda, Väst med fokus på ekologisk odling av grönsaker på friland. NÄR: Torsdagen 8/12 kl 9.00-16.00VAR: Digitalt och fysiskt (adress: Nuntorp, 464 64 Brålanda)KOSTNAD: 200 kr per person. >> Anmäl dig här (senast 24 [...]

9 december

Växtodlingsträff i Jönköping distrikt

Länsstyrelsen Jönköping bjuder inte till växtodlingsträff. Det är dags att se fram emot odlingssäsongen 2023. Välkommen till en växtodlingsträff för konventionella och ekologiska producenter. Vi får det senaste från sortförsöken och diskuterar [...]

14 december

Reseberättelse från ekofältmässan och gårdsbesök i Tyskland (digitalt)

Lyssna på nya rön från eko-fältmässan och trevliga studiebesök i Tyskland. I somras fick vår lantbruksrådgivare inom ekologisk produktion Christoph Hochmuth möjlighet att följa med på en studieresa till Tyskland. Nu får du möjlighet att uppleva [...]

19 december

Ekolyftet i butik

Under EKO-september skedde flera "Bonde i butik" på västkusten. Nu vill vi ta konceptet vidare och försöka få till fler butikssammarbete på regional nivå. Vi träffas digitalt 19/12 kl 10-11 på Zoom för att höra mer om projektet och spåna idéer. Mer [...]

22 december

Intresseanmälan: Ekomjölk utvecklingsgrupp i Jönköping distrikt

Länsstyrelsen i Jönköpings län sonderar terrängen för att skapa en utvecklingsgrupp för ekomjölk. Målet är att genom små grupper, med max 5 företag per grupp, kunna erbjuda en mötesplats för att träffa kollegor och analysera det aktuella läget. Där [...]

7 februari

Vallkonferensen i Uppsala

NÄR: 7-8 februariVAR: SLU, Ultuna. Vallkonferens anordnas av SLU (institutionerna för norrländsk jordbruksvetenskap, växtproduktionsekologi samt husdjurens utfodring och vård) tillsammans med Växa, Hushållningssällskapen, Greppa [...]

9 februari

Marknadsdag EKO

Vara folkhögskola
En dag om ekomarknaden som arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götalandslän på Vara folkhögskola. Mer info kommer!

11 februari

Kurs i Sydost: Jordhälsa – hur får man jorden att må bra?

Jordhälsa – hur får man jorden att må bra?. Åkermark producerar bäst när det är en väl fungerande biologisk aktivitet i jorden. Hur vet man att marken man odlar är frisk och har tillräcklig aktivitet? Välkommen på en kurs där du får lära dig mer om [...]

7 mars

Ekodagarna 2023

Välkommen till Ekologiska Lantbrukarnas årliga sammankomst Ekodagarna och riksstämma 2023 som i år sker på Elite Stora Hotellet i Örebro den 7-9 mars. Här kommer vi utforska lönsamhet utifrån tre olika tidsperspektiv - 1 år, 5 år och 25 år! Kanske [...]

26 juni

Nordiska kulturspannmålsdagarna

Välkommen till den Nordiska kulturspannålsdagarna med temat mångfald för landskapet, jorden och människan. Årets konferens kommer att ske den 26-28 juni, i Järna på Kulturhuset, strax söder om Stockholm. Konferensen arrangeras av Allkorn, i samarbete [...]

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM