menu

Rapporter

Eko för regional utveckling

17 DECEMBER 2021. Vad är ekologiskt lantbruk och hur kan mer ekologisk produktion bidra till regional utveckling? Här berättar vi om några av de vinster som ekoproduktionen bidrar till, tillexempel: 1) Bättre krisberedskap 2) Mer pengar stannar i bygden 3) Mindre övergödning 4) Levande landsbygd

Marknaden för ekologiska mejeriprodukter i Sverige

16 NOVEMBER 2021. Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter minskar. Den här rapporten visar att nedgången mera drivs av ett minskat utbud än en minskad efterfrågan. Ekoprodukter saknas i flera av de mest snabbväxande mejerisegmenten. Den ekologiska mjölkkorna är en viktig del av hela det ekologiska lantbr ...

Svenskt ekoindex kvartal 3 2021

11 NOVEMBER 2021. Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet i år visar att nedgången för den ekologiska maten fortsätter i ungefär samma takt som tidigare i svensk handel. Samtidigt sålde ekologisk frukt och grönt bättre än konventionella motsvarigheten. Kvartalsrapporterna följer försäljningsutveckl ...

Marknaden för ekologisk frukt och grönt i Sverige

2 NOVEMBER 2021. Dagligvaruhandeln har tappat stora delar av försäljningen av svensk ekologisk frukt och grönt, visar en ny marknadsrapport. Trots konsumenternas ökade intresse för lokalt och närproducerat har butikskedjorna inte lyckats göra affärer på svenska, ekologiska frukter och grönsaker. Konsume ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2021

28 SEPTEMBER 2021. Den totala försäljningen av livsmedel i handeln minskade under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Det beror på försäljningen under andra kvartalet 2020 drogs upp av hamstring och hemarbete. I de stora upp- och nedgångarna i handelns livsmedelsförsäljning har den ekolog ...

Ekologiskt i de regionala livsmedelsstrategierna

24 AUGUSTI 2021. De mätbara ekomålen lyser med sin frånvaro i majoriteten av landets regionala livsmedelsstrategier. Enligt en nypublicerad kartläggning gjord av Ekologiska Lantbrukarna har endast fyra av 17 undersökta strategier mätbara mål för ekologisk produktion och konsumtion. De vanligaste anledningar ...

Svenskt ekoindex första kvartalet 2021

15 JUNI 2021. Svenskt ekoindex mäter förändringen i försäljningen av ekologiska livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln kvartalsvis. Under kvartal 1 2021 minskar denna med 6,4 procent jämfört med samma period under 2020. Covid-19-pandemin gör det svårt att analysera vad den här minskningen egentligen ...

Svenskt ekoindex fjärde kvartalet & helår 2020

JANUARI 2021. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Marknadsrapport 2021

2021. Denna rapport har tagits fram inom ramen för Ekobondens Marknad, en ny verksamhetsgren under utveckling inom Ekologiska Lantbrukarna. Under 2018 till 2020 har arbetet stöd från Jordbruksverkets medel som delas ut för att regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion ska uppnås. Därefte ...

Styckdetaljer Nöt 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Potatis, morot och kål 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Styckdetaljer lamm 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Nötköttslåda 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Svenskt ekoindex tredje kvartalet 2020

OKTOBER 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2020

JULI 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svensk ekoindex första kvartalet 2020

APRIL 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex fjärde kvartalet 2019

JANUARI 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Lantbruket och klimatet

2020. Hela lantbruket, oavsett driftsinriktning och oavsett om man är ekologisk eller konventionell står inför stora utmaningar i att göra tillräckligt för att minska klimatpåverkan. Men mycket talar för att det ekologiska lantbrukets starka restriktioner vad gäller tillförsel av nytt kväve til ...

Ekologiska Lantbruksbarometern 2020

2020. Ekologiska Lantbruksbarometern undersöker hur svenska ekobönder ser på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande i Sverige. Den kunskapen och förståelsen är central för såväl enskilda ekobönder som för branschaktörer och beslutsfattare i arbetet med att utveckla svenskt e ...

Marknadsrapport 2020

2020. Denna rapport har tagits fram inom ramen för Ekobondens Marknad, en ny verksamhetsgren under utveckling inom Ekologiska Lantbrukarna. Under 2018 till 2020 har arbetet stöd från Jordbruksverkets medel som delas ut för att regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion ska uppnås. Därefte ...

Var kommer smöret ifrån?

2020. Som enskild konsument kan det ibland verka svårt att göra rätt val i livsmedelsbutiken. Ekologiskt, närproducerat eller svenskt? Du behöver inte välja – genom att köpa svenskt och ekologiskt bidrar du till god djurvälfärd, biologisk mångfald och mindre mängd kemikalier i naturen.

Svenskt ekoindex tredje kvartalet 2019

OKTOBER 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2019

JULI 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex första kvartalet 2019

APRIL 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM