MENY menu

Rapporter

Ekoguide 2024 - Borgeby

25 JUNI 2024. HIR Skåne har publicerat en ekoguide till Borgeby fältdagar, välkommen!

Svenskt ekoindex kvartal 1 2024

24 MAJ 2024. Under första kvartalet 2024 ökade försäljningen av ekologiskt frukt och grönt, det visar rapporten Svenskt ekoindex. Den sammanlagda livsmedelsförsäljningen i dagligvaruhandeln under det första kvartalet 2024 ökade i värde med 4,9 %. Försäljningen av ekologiskt frukt och grönt ökade ...

Ekologiska Årsrapporten 2023

21 MARS 2024. Turbulent år för ekoförsäljningen, men en vändning kan vara på intåg Den totala ekologiska marknaden steg med 0,9 procent under 2023. Inflation och konsumenter som håller hårdare i plånboken har påverkat eko-försäljningen negativt, men sista kvartalet visar att en positiv vändning ka ...

Svenskt ekoindex kvartal 4 2023

9 FEBRUARI 2024. För första gången på tre år ökar försäljningsvärdet för ekologiskt i svensk dagligvaruhandel under ett enskilt kvartal, totalt + 2,8 procent. 2023 började med en stor nedgång för den ekologiska maten, men nedgången har bromsat under varje kvartal. Under sista kvartalet ökar istället ...

Gåvobevis

1 JANUARI 2024. Mer ekologiskt lantbruk ger renare vatten, gladare djur och mer biologisk mångfald. Genom din donation bidrar du till vårt arbete för framtidens lantbruk, livskraftig matproduktion och en frisk natur. Tack vare dig blir vi en starkare ekoröst! Vi är stolta över att vara registrerade med ett ...

Minnesgåva

1 JANUARI 2024. Mer ekologiskt lantbruk ger renare vatten, gladare djur och mer biologisk mångfald. Genom din donation bidrar du till vårt arbete för framtidens lantbruk, livskraftig matproduktion och en frisk natur. Tack vare dig blir vi en starkare ekoröst! Vi är stolta över att vara registrerade med ett ...

Marknaden för ekologisk spannmål i Sverige

18 DECEMBER 2023. Att i slutet av 2023 bedöma marknadsutsikterna för svensk ekologisk spannmål är svårt. I såväl Sverige som hela EU har produktionen under ett antal år varit större än konsumtionen. Det troliga är att den situationen håller i sig ett tag till.

Kommunikationsguiden 2023

4 DECEMBER 2023. Guide för kommunikation om ekologiska livsmedel finansieras av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Guiden har utvecklats av Organic Sweden och föreningen Ekologiska Lantbrukarna i samverkan med forskare på Sveriges ...

Ekobondens priser: Honung 2023

27 NOVEMBER 2023. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2023.

Ekobondens priser: Ägg 2023

27 NOVEMBER 2023. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2023.

Ekobondens priser: Styckdetaljer nöt, lamm och gris 2023

27 NOVEMBER 2023. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2023.

Ekobondens priser: Köttlådor nöt och lamm 2023

27 NOVEMBER 2023. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2023.

Ekobondens priser: Grönsaker 2023

27 NOVEMBER 2023. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2023.

Gåvobevis - Fars dag

16 NOVEMBER 2023. Ett gåvobevis för fars dag

Svenskt ekoindex kvartal 3 2023

6 NOVEMBER 2023. Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med marginella 0,5 procent under det tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Samtidigt har vissa kategorier sjunkit i pris.

Svenskt ekoindex kvartal 2 2023

30 AUGUSTI 2023. Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med 1,8 procent under det andra kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Precis som de närmast föregående kvartalen är nedgången ett nettoresultat av stigande priser men ännu större nedgång i sålda v ...

Svenskt ekoindex kvartal 1 2023

31 MAJ 2023. Kvartalsrapporten Svenskt ekoindex följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln. Under första kvartalet 2023 minskade försäljningen med 5,9 procent i värde. Under perioden har priserna ökat vilket höjer försäljningsvärdet. Samtidigt har volymen minskat, v ...

Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden

22 MAJ 2023. När lågt pris på mat är viktigare än allt annat går det ut över människor, djur och miljö. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Samtidigt fortsätter odlingslandskapets mångfald att ut ...

Ekobondens priser: Tröskade grödor 2023

22 MARS 2023. Vi har sammanställt resultatet från prisinsamlingen av ekologiska tröskade grödor. Nu kan du därför se genomsnittspriser för olika spannmålsråvaror från försäljningen oktober 2022 - februari 2023. Nytt för i år är att råg och raps/rybs finns med i tabellen. Tryck på länken för att ...

Ekologiska Årsrapporten 2022

16 MARS 2023. Försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel i Sverige ökade under 2022 med 2,5 procent. Andelen ekologiskt var relativt stabil i alla säljkanaler utom dagligvaruhandeln där det minskade markant. Volymen sålda ekologiska livsmedel minskade kraftigt i dagligvaruhandeln. Minskad försäljningsv ...

Svenskt ekoindex kvartal 4 2022

1 FEBRUARI 2023. Den nedåtgående försäljningsutvecklingen för ekologisk mat fortsätter. Under kvartal fyra minskade försäljningen i dagligvaruhandeln med 4,9 procent. Försäljningsutvecklingen skiljer sig något mellan kategorier. För mejeriprodukter har försäljningsvärdet under kvartal fyra ökat med 1 ...

Ekobondens priser: Direktförsäljning Lamm Köttlådor 2022

21 DECEMBER 2022. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2022.

Ekobondens priser: Direktförsäljning Ägg 2022

21 DECEMBER 2022. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2022.

Ekobondens priser: Direktförsäljning Honung 2022

21 DECEMBER 2022. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2022.

Ekobondens priser: Direktförsäljning Nöt Styckdetaljer 2022

21 DECEMBER 2022. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2022.

Ekobondens priser: Direktförsäljning Lamm Styckdetaljer 2022

21 DECEMBER 2022. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2022.

Ekobondens priser: Direktförsäljning Nöt Köttlådor 2022

21 DECEMBER 2022. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2022.

Ekobondens priser: Direktförsäljning potatis, betor, kål & lök 2022

21 DECEMBER 2022. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2022.

Guiden till sveko

19 DECEMBER 2022. Lagom till julhandlingen har Ekologiska Lantbrukarna har gjort en guide till 16 produktkategorier gjorda på svenska och ekologiskaråvaror. Guiden visar att det ofta går att hitta mat som är både svensk och ekologisk.

Svenskt ekoindex kvartal 3 2022

7 NOVEMBER 2022. Under tredje kvartalet i år steg priserna på den ekologiska maten med 12,4 procent jämfört med samma kvartal 2021. Men i likhet med föregående kvartal steg priset på konventionella livsmedel ännu mer än de ekologiska och ökade med hela 16 procent. – Svensk matproduktion måste bli mind ...

Svenskt ekoindex kvartal 2 2022

17 AUGUSTI 2022. Denna fil innehåller Svenskt ekoindex kvartal 2, samt en utökad version av rapporten med merprisberäkningarna. Priserna på mat steg kraftigt under andra kvartalet i år. Det påverkar också utfallet i Svenskt Ekoindex som baserar sig på försäljningsvärde. Rapporten visar att den totala f ...

Nytt ekomejerikooperativ?

11 JULI 2022. MARKNADEN FÖR ekologisk mjölk i Sverige har backat de senaste åren. Ekologiska Lantbrukarna har analyserat och diskuterat detta i en rad rapporter. Mest omfattande gjordes det hösten 2021 i rapporten ”Marknaden för ekologiska mejeriprodukter i Sverige” (som finns att ladda ned på www.ekola ...

Ekologisk produktion som verktyg för omställning

24 MAJ 2022. Ekologisk produktion driver utvecklingen mot ökad hållbarhet och självförsörjning inom hela lantbruket. Det erbjuder på så sätt just den typ av integrerade lösningar som pågående kriser påvisar behovet av. Den ekologiska produktionen är alltså inte ett mål i sig, utan ett kostnadseffe ...

Svenskt ekoindex kvartal 1 2022

24 MAJ 2022. Försäljningen av ekologiska livsmedel inledde året svagt och minskade med 5,5 procent. Det kan jämföras med att alla konventionella livsmedel ökade med 1,5 procent. Skillnaden i försäljningsutveckling mellan ekologiskt och konventionellt gjorde att andelen ekologiskt sjönk från 6,9 procent ...

Ekobondens priser: Tröskade grödor 2022

21 MARS 2022. Ekologiska Lantbrukarna genomförde en prisinsamling under januari och februari månad och undersökte de affärer som gjorts med tröskade ekologiska grödor under december 2021 till februari 2022. Av de grödor där tillräckligt med prisnoteringar kommit in kan vi se att priset på samtliga gröd ...

Ekologiska Årsrapporten 2021

25 FEBRUARI 2022. Ekoåret 2021 i Sverige kan nu summeras. I den här rapporten analyseras försäljnings- och inköpssiffror för dagligvaruhandeln, Systembolaget, den offentliga sektorn, de privata restaurangerna och försäljningen från gård direkt till konsument. När helheten för 2021 läggs ihop så var 8,9 ...

Svenskt ekoindex helårsförsäljning 2021 och kvartal 4

24 JANUARI 2022. Ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Vid en jämförelse med 2020 minskade försäljningen med 5,4 procent. Jämför man istället försäljningen 2021 med 2019 stannade nedgången vid 0,6 procent. Det visar Svenskt Ekoindex Kvartal 4/2021 från Ekologiska Lantbrukarna ...

Eko för regional utveckling

17 DECEMBER 2021. Vad är ekologiskt lantbruk och hur kan mer ekologisk produktion bidra till regional utveckling? Här berättar vi om några av de vinster som ekoproduktionen bidrar till, t.ex: 1) Bättre krisberedskap 2) Mer pengar stannar i bygden 3) Mindre övergödning 4) Levande landsbygd

Ekobondens priser: Avräkningspriser KRAV-kött 2021

14 DECEMBER 2021. En rundringning har genomförts till landets ekologiska nötköttsproducenter för att samla in aktuella avräkningspriser. Prisinsamlingen har inkluderat producenter från Skåne upp till Norrbotten/Västerbotten. I insamlingen har ingen sortering gjort mellan storlek på besättning eller närhet ...

Ekobondens priser: Direktförsäljning nöt köttlådor 2021

1 DECEMBER 2021. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2021.

Ekobondens priser: Direktförsäljning nöt styckdetaljer 2021

1 DECEMBER 2021. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2021.

Marknaden för ekologiska mejeriprodukter i Sverige

16 NOVEMBER 2021. Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter minskar. Den här rapporten visar att nedgången mera drivs av ett minskat utbud än en minskad efterfrågan. Ekoprodukter saknas i flera av de mest snabbväxande mejerisegmenten. Den ekologiska mjölkkorna är en viktig del av hela det ekologiska lantbr ...

Ekobondens priser: Direktförsäljning lamm köttlådor 2021

15 NOVEMBER 2021. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2021.

Svenskt ekoindex kvartal 3 2021

11 NOVEMBER 2021. Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet i år visar att nedgången för den ekologiska maten fortsätter i ungefär samma takt som tidigare i svensk handel. Samtidigt sålde ekologisk frukt och grönt bättre än konventionella motsvarigheten. Kvartalsrapporterna följer försäljningsutveckl ...

Marknaden för ekologisk frukt och grönt i Sverige

2 NOVEMBER 2021. Dagligvaruhandeln har tappat stora delar av försäljningen av svensk ekologisk frukt och grönt, visar en ny marknadsrapport. Trots konsumenternas ökade intresse för lokalt och närproducerat har butikskedjorna inte lyckats göra affärer på svenska, ekologiska frukter och grönsaker. Konsume ...

Ekobondens priser: Direktförsäljning lamm styckdetaljer 2021

1 NOVEMBER 2021. Prisinsamling direkt från ekolantbrukare, genomförd under hösten 2021.

Ekobondens priser: Direktförsäljning Ägg 2021

14 OKTOBER 2021. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Ekobondens priser: Direktförsäljning honung 2021

14 OKTOBER 2021. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Ekobondens priser: Direktförsäljning potatis, morot, kål 2021

14 OKTOBER 2021. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2021

28 SEPTEMBER 2021. Den totala försäljningen av livsmedel i handeln minskade under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Det beror på försäljningen under andra kvartalet 2020 drogs upp av hamstring och hemarbete. I de stora upp- och nedgångarna i handelns livsmedelsförsäljning har den ekolog ...

Ekologiskt i de regionala livsmedelsstrategierna

24 AUGUSTI 2021. De mätbara ekomålen lyser med sin frånvaro i majoriteten av landets regionala livsmedelsstrategier. Enligt en nypublicerad kartläggning gjord av Ekologiska Lantbrukarna har endast fyra av 17 undersökta strategier mätbara mål för ekologisk produktion och konsumtion. De vanligaste anledningar ...

Svenskt ekoindex första kvartalet 2021

15 JUNI 2021. Svenskt ekoindex mäter förändringen i försäljningen av ekologiska livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln kvartalsvis. Under kvartal 1 2021 minskar denna med 6,4 procent jämfört med samma period under 2020. Covid-19-pandemin gör det svårt att analysera vad den här minskningen egentligen ...

Ekobondens priser: Tröskade grödor 2021

1 FEBRUARI 2021. Insamling av priser för tröskade grödor december 2020 till februari 2021.

Svenskt ekoindex fjärde kvartalet & helår 2020

JANUARI 2021. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Marknadsrapport 2021

2021. Denna rapport har tagits fram inom ramen för Ekobondens Marknad, en ny verksamhetsgren under utveckling inom Ekologiska Lantbrukarna. Under 2018 till 2020 har arbetet stöd från Jordbruksverkets medel som delas ut för att regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion ska uppnås. Därefte ...

Ekobondens priser: Direktförsäljning nöt styckdetaljer 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Ekobondens priser: Direktförsäljning potatis, morot, kål 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Ekobondens priser: Direktförsäljning lamm styckdetaljer 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Ekobondens priser: Direktförsäljning nöt köttlåda 2020

DECEMBER 2020. Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna.

Svenskt ekoindex tredje kvartalet 2020

OKTOBER 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2020

JULI 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svensk ekoindex första kvartalet 2020

APRIL 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex fjärde kvartalet 2019

JANUARI 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Ekologiska Lantbruksbarometern 2020

2020. Ekologiska Lantbruksbarometern undersöker hur svenska ekobönder ser på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande i Sverige. Den kunskapen och förståelsen är central för såväl enskilda ekobönder som för branschaktörer och beslutsfattare i arbetet med att utveckla svenskt e ...

Marknadsrapport 2020

2020. Denna rapport har tagits fram inom ramen för Ekobondens Marknad, en ny verksamhetsgren under utveckling inom Ekologiska Lantbrukarna. Under 2018 till 2020 har arbetet stöd från Jordbruksverkets medel som delas ut för att regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion ska uppnås. Därefte ...

Var kommer smöret ifrån?

2020. Som enskild konsument kan det ibland verka svårt att göra rätt val i livsmedelsbutiken. Ekologiskt, närproducerat eller svenskt? Du behöver inte välja – genom att köpa svenskt och ekologiskt bidrar du till god djurvälfärd, biologisk mångfald och mindre mängd kemikalier i naturen.

Svenskt ekoindex tredje kvartalet 2019

OKTOBER 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2019

JULI 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex första kvartalet 2019

APRIL 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Lantbruket och klimatet

Hela lantbruket, oavsett driftsinriktning och oavsett om man är ekologisk eller konventionell står inför stora utmaningar i att göra tillräckligt för att minska klimatpåverkan. Men mycket talar för att det ekologiska lantbrukets starka restriktioner vad gäller tillförsel av nytt kväve til ...

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.