MENY menu

Bättre jordhälsa

Vi ekologiska lantbrukare tänker gärna ett steg längre när vi brukar jorden. Kanske två-tre generationer längre fram. Vårt sätt att bruka jorden handlar alltså inte bara om att skapa bra mat här och nu, utan vi vill vara säkra på att även nästa generation kan fortsätta producera hälsosam mat. Vi vill förvalta, utveckla och ta hand om de resurser vi har och vår odlingsjord är ovärderlig.

En jord som har mycket organisk material får fler levande organismer, såsom daggmaskar, och ger som resultat bl.a en bättre markstruktur. Detta är vad vi ekobönder kallar en god jordhälsa, en jord som är full av liv.

En jord är bördig när den är full av organiskt material, även kallat mull. På ekologiska lantbruk jobbar vi aktivt med att få en bra och rik mull. Detta gör vi på olika sätt. Ett sätt vi är att vi odlar mycket vall, vilket är en blandning av gräs och örter. Vallen växer i fler år och får ett stort rotsystem som ger mycket organiskt material.

Det finns också en rad andra fördelar med att vi odlar vall. De djupa växtrötterna bidrar till att skapa en bra markstruktur. När det finns en bra struktur i marken kan vattnet ta sig ner i marken. Dessutom skapar bra struktur i marken en porös jord. En porös jord gör det lätt för växternas rötter att ta sig långt ner i marken. Det gör det också lätt för daggmaskar och annat liv som lever i jorden att ta sig runt, vilket skapar ännu bördigare och mer stabil jord.

På Ekofakta.se kan du lära dig mer om jordhälsa och markbördighet under avsnittet “Markbördighet och ekologisk produktion.

Gå till Ekofakta.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.