MENY menu

Mer biologisk mångfald

Tack vare vårt sätt att bruka marken skapas det mer biologisk mångfald på våra gårdar och livet blir lättare för pollinerare. I våra betesmarker trivs blommor som lockar till sig insekter och i våra spannmålsfält kan både lärkor och andra djur hitta föda och skapa sina bon. Vår belöning får vi i form av ekosystemtjänster, även kallat naturnyttor, som näringsfrigörelse från organiskt material och pollinering. Vi tar också ansvar för hur vår produktion påverkar den biologiska mångfalden.

Enligt forskning finns det över 30 procent fler arter på ekologiska gårdar än på gårdar som inte odlar ekologiskt. Dessutom finns det över 70 procent fler växtarter på ekologiska gårdar, där de växter som pollineras av insekter gynnas mest. I ekologisk odling använder vi oss inte av kemiska bekämpningsmedel, istället har vi förebyggande metoder som varierade växtföljder. Det gör att vi minskar risken för skadedjur och vi skapar sämre förhållanden för till exempel skadliga svampar.

All fakta och alla studier som det hänvisas till i texten här ovan är hämtad från Ekofakta.se under avsnittet “Ekologisk mat och hälsa”. Ekofakta är en forskningsbaserad hemsida som drivs av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Är du nyfiken på mer om biologisk mångfald på ekologiska lantbruk? Läs mer på Ekofakta.se!

Gå till Ekofakta.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.