Välkommen till Ekodagarna 2019!

Välkommen till Uppland för Ekologiska Lantbrukarnas Ekodagar och riksstämman 2019. Under tre heldagar samlas vi på Gimo Herrgård för inspirerande företagsbesök och temaföredrag med allt från forskare till rådgivare och ekopionjärer i praktiken. Dag 3 är det också dags för föreningens riksstämma.


Värdar för Ekodagarna 2019 är Uppodlarna - Ekologiska Lantbrukarna i Uppland. Det övergripande temat är KRIS OCH KLIMAT - hur bygger vi ett resilient ekolantbruk? Uppodlarna har länge jobbat med frågor om resiliens - eller robusthet för kriser och störningar - på olika sätt. Inte minst frågor om robusta odlingssystem, energiförsörjning och resurssmart djurhållning. Under temadagen utforskar vi dessa ämnen mer tillsammans!

När: 5-7 mars, 2019
Var: Gimo Herrgård, Gimo, Norduppland

Se programmet här

ANMÄLAN
Boende bokas separat senast 1 februari.
Sista anmälan till Ekodagarnas program är 20 februari.
Se mer info om boende och deltagaravgifter i program-länken ovan.

Anmäl dig via anmälningsformuläret här


INFORMATION OM OMBUD, MOTIONSSTOPP M.M. TILL STÄMMOFÖRHANDLINGAR DAG 3
Alla medlemmar är välkomna på stämmodagarna oavsett engagemang i distriktsföreningarna. Under dag 3, stämmoförhandlingar äger endast av distrikten valda ombud beslutanderätt. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Motioner från medlem till riksstämman ska skickas via distriktsföreningen och vara styrelsen till handa senast den 5/2. Skicka till Ekologiska Lantbrukarna.

Ombuden på stämman väljs via distriktens årsmöten. Om du vill delta som ombud eller lägga förslag i motion via ditt distrikt –
kontakta din distriktsstyrelse!Varmt välkommen till Gimo!


Ekodagarna och riksstämman 2019 arrangeras i samarbete med:

Gimo Herrgård, KRAV, Upplandsbondens, Staltech, SKBNu, m.fl..