MENY menu

Internationellt

IFOAM är en internationell paraplyorganisation som jobbar för ekologiska livsmedel och jordbruk med nationella medlemmar. Ekologiska Lantbrukarna är medlemmar i både IFOAM Organics International (IFOAM OI, världsomfattande) och IFOAM Organics Europe (IFOAM OE, omfattar Europa) för att påverka jordbrukspolitiken och för att utbyta erfarenheter länder emellan. Vi jobbar mest tillsammans med IFOAM OE som har över 200 medlemsorganisationer i mer än 34 olika länder runtom i Europa – alla involverade i den ekologiska livsmedelskedjan.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.