menu

Jordbrukspolitik

Vi pratar med politiker, svarar på remisser och för ekologiska lantbrukares talan i utredningar. Vi berättar från gårdsnivån till medborgare och beslutsfattare om alla de nyttor som ekologisk produktion medför. Goda livsmedel som också ger renare vatten, högre biologisk mångfald, minskade klimatutsläpp och ökad kolinlagring - men även vinster för lokalsamhället i form av fler arbetstillfällen och bättre krisberedskap. Det är också dessa mervärden som gör att samhället både på EU-nivå och i Sverige idag har mål om en ökad ekologisk produktion och konsumtion.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM

Ekologiska Lantbrukarna grundades 1985 av lantbrukare, för lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer om vår organisation här!