MENY menu

Jordbrukspolitik

Vi pratar med politiker, svarar på remisser och för ekologiska lantbrukares talan i utredningar. Vi berättar från gårdsnivån till medborgare och beslutsfattare om alla de nyttor som ekologisk produktion medför. Goda livsmedel som också ger renare vatten, högre biologisk mångfald, minskade klimatutsläpp och ökad kolinlagring - men även vinster för lokalsamhället i form av fler arbetstillfällen och bättre krisberedskap. Det är också dessa mervärden som gör att samhället både på EU-nivå och i Sverige idag har mål om en ökad ekologisk produktion och konsumtion.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.