X

Marknad

Ekologiska Lantbrukarna bevakar marknaden för svenska ekobönder, med prisstatistik, marknadsanalyser och marknadsinformation. Våra rapporter ska vara lättillgängliga och relevanta för såväl ekologiska lantbrukare som konventionella lantbrukare som överväger omställning samt de som är nyfikna på ekologisk produktion och dess förutsättningar.

I projektet Ekobondens marknad utvecklar vi Svenskt ekoindex - kvartalsvis analys om försäljningen av ekologisk mat med svensk råvara i dagligvaruhandeln, samt prisinsamlingar av aktuella priser för ekobönder, av ekobönder. Årligen släpper vi också en större marknadsrapport med analys av året, prognoser om arealer och produktion såväl som marknadens efterfrågan framåt. I december släpps denna rapport, håll utkik!
Detta gör vi på uppdrag av Jordbruksverket, som ett led i att nå de mål om ekologisk konsumtion och produktion som finns i handlingsplanen för Sveriges nationella livsmedelsstrategi, och finansieras inom ramen för den.
Rapport 2020-09

Ekologiska Lantbruksbarometern 2020

Ekologiska Lantbruksbarometern undersöker hur svenska ekobönder ser på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande i Sverige.

Öppna PDF
Rapport 2019-12

Ekologiska lantbrukarnas marknadsrapport 2020

Prognoser för 2020 och utblick Europa.

Öppna PDF
Rapport 2019-06

Ekologiska Lantbruksbarometern 2019

Detta är den första barometer som mäter hur svenska ekobönder ser på marknadsutveckling och framtiden för sitt företagande i Sverige.

Öppna PDF
Rapport 2019-03

Ekobondens marknad Delrapport 2019

Prognoser och marknadsanalyser för svenska ekobönders produkter.

Öppna PDF