MENY menu

Djuren får ett bättre liv

För oss är det en självklarhet att grisar ska få vara utomhus, att kor ska få beta länge och att hönsen inte ska trängas på små ytor. Vi vill att våra djur ska må bra och få utlopp för sina naturliga beteenden, även om det innebär mer arbete för oss.

Sverige har bland de striktaste djurväldfärdslagarna i världen, men KRAV har högre mål för djurens välfärd än så. KRAV-grisarna har stora utrymmen att röra sig på inne i stallen och får vara ute på beten eller i hagar under alla dagar året om. Under sommarhalvåret ska grisarna ha tillgång på gyttjebad eller någon form av vattensvalka. Och fodret som grisarna äter ska vara producerat utan några farliga bekämpningsmedel och konstgödsel, och hälften av fodret ska odlas på gården. Även de EU-ekologiska grisarna har stort utrymme att röra sig på, får massor av halm och har möjligheten att gå ut i friska luften.

KRAV-hönsen ska ha mycket plats att röra sig på i stallarna, max sex höns per kvadratmeter. Inne i stallet ska hönsen ha tillgång till 8 timmars nattvila i ett mörklagt stall. 12 timmar om dagen ska hönsen ha tillgång till utevistelse. Väl ute ska hönsen mötas av en gård som är rik på växtlighet och som gärna ska vara påfylld med både rotfrukter och hö där de kan picka. Det är också viktigt att hönsen har tillgång till riktig sand så de ska kunna ta ett sandbad om de vill.

Vi ekobönder har valt att föda upp kycklingar som växer långsammare eftersom de har många olika beteende och gillar att vara utomhus. Detta gör att ekologiska kycklingar har mycket färre skador och ett rikare liv. Det medför dock att vi inte har lika stor produktion och högre kostnader, något som vi tycker är mycket värt för ett rikare liv.

KRAV-mjölkkor ska ha fri tillgång på grovfoder som är producerat utan några farliga bekämpningsmedel och konstgödsel, varav 60 procent av fodret ska odlas på gården. När mjölkkorna kan vara ute på bete ska de vara ute minst 12 timmar om dagen, där en stor del av fodret ska komma från betet. När det är dags för korna att kavla ska de kunna göra det avskilt. Kalven ska sedan få riktig mjölk de tre första månaderna så att kalven kan få utlopp för sitt sugbehov. Det foder som ska till KRAV märkt nötkreatur ska till 75 procent vara odlat på gården och ska vara odlat utan några farliga bekämpningsmedel och konstgödsel. Korna ska vara ute och beta den största delen av sommarhalvåret.

Om du vill läsa mer om djurvälfärd kan du både göra det här på avsnittet “Djurvälfärd på ekologiska gårdar” på Ekofakta.se samt på KRAVs hemsida.

Gå till Ekofakta.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.