MENY menu

Inga kemikalier

Vi ekobönder använder aldrig några farliga kemiska bekämpningsmedel. Det innebär att vi får jobba förebyggande med bland annat välplanerade växtföljder och mekanisk bearbetning. Det är en utmaning, men det är en självklarhet för oss att inte bidra till att rester av bekämpningsmedel hamnar i och på vår mat.

Trots att alla kemiska bekämpningsmedel går genom en säkerhetsutvärdering finns det nämligen många negativa konsekvenser med dessa medel. Tillexempel finns det många studier som visar att kemiska bekämpningsmedel har en skadlig påverkan på människor.

En anledning till att vi inte vill använda kemiska bekämpningsmedel är människors hälsa. I en väldokumenterad forskningsstudie framkommer det att när ett foster exponeras för låga halter av en viss grupp av insektsmedel ger detta effekter på barns inlärningsförmåga, minne, problemlösning med mera. Forskare har även funnit att dessa typer av insektsmedel även påverkar barn att barn får lägre IQ i skolåldern. I en fransk studie framkom det att de som äter mycket ekologisk mat löper en 25 procent mindre risk att utveckla cancer än med de som inte äter någon ekologisk mat. dessutom är risken att utveckla Non-Hodgkins lymfom 21 procent mindre för de som enbart äter ekologisk mat.

Ytterligare en anledning till att vi inte vill använda bekämpningsmedel handlar om vår arbetssäkerhet. I användningen av kemiska bekämpningsmedel kan lantbrukaren själv utsättas för medlet. Vanliga sjukdomar bland lantbrukare som utsätts för kemiska bekämpningsmedel är Parkinsons och olika typer av cancerformer såsom barnleukemi och Non-Hodgkins lymfom.

All fakta och alla studier som det hänvisas till i texten här ovan är hämtad från Ekofakta.se under avsnittet “Ekologisk mat och hälsa”. Ekofakta är en forskningsbaserad hemsida som drivs av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Gå till Ekofakta.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.