MENY menu

Mer kolinlagring

Vi älskar växter och växter älskar koldioxid! Genom fotosyntesen kan växter dra ner koldioxid i marken och hjälpa till att lagra kol i sina rötter. Det finns olika sätt att lagra kol i marken, men vallodling är det som oftast ger mest kolinlagring

Alla ekobönder odlar vall, en blandning av gräs och örter. En anledning till att man odlar vall är för att det ger mer organiskt material i jorden tack vare sina stora rotsystem Resterna av rötter omvandlas till stabila kolformer och kan därför lagras i jorden. I snitt lagrar vall in ca
600 kg kol per hektar!

En annan faktor som hjälper att bevara kol i marken är stallgödsel. Det gamla uttrycket “Äng är åkers moder” förklarar hur användandet av stallgödsel fungerar. Betesdjuren betar på ängarna under dagarna och går in i stallarna på kvällarna. Den gödsel som samlas upp i stallarna sprids sedan ut på åkrarna vilket gör att den näring som funnits på ängen kommer ut till åkern. Eftersom betesdjuren inte äter upp rotsystemen när de betar behålls kolet i marken samtidigt som mullhalterna blir bättre ute på våra åkrar tack vare alla levande organismer som finns i stallgödslet.

Vill du läsa mer om kolinlagring på ekologiska gårdar? Under avsnittet “Kolinlagring i jordbruksmark - finns skillnader mellan ekologiska och konventionella jordar?” på Ekofakta.se kan du fördjupa dig i ämnet.

Gå till Ekofakta.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.