MENY menu

Klimat och miljö

Världen står inför en klimatkris som redan nu har stora konsekvenser för människor och miljö. Lantbruket står för ca 20 procent av de växthusgaser som människan orsakar och det är inte möjligt att bedriva lantbruk helt utan växthusgasutsläpp. Samtidigt måste utsläppen minska kraftigt, precis som i resten av samhället, om de globala klimatmålen ska kunna nås. Det ekologiska lantbruket har redan gjort en klimatomställning som resulterar i lägre utsläpp på våra gårdar, men det finns fortfarande mycket även vi ekobönder kan göra för klimatet.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.