MENY menu

Livsmedelsstrategin

En ökad svensk ekologisk produktion och offentlig konsumtion – en del av livsmedelsstrategin

Den svenska livsmedelsstrategin har som övergripande mål att produktionen av livsmedel ska öka samtidigt som relevanta miljömål nås. Detta innefattar ekologisk produktion på två sätt:

1) Ekologisk matproduktion är idag en väsentlig del av svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion, ekoproduktionens tillväxt och utveckling behöver främjas för att helheten ska växa.

2) Ekologisk produktion är också ett direkt verktyg i arbetet för att nå de nationella miljömålen samtidigt som matproduktion bibehålls, det är inte antingen miljöyta eller matproduktion utan en kombination av båda.

I handlingsplanen till den svenska livsmedelsstrategin finns konkreta mål om 60 procent ekologiskt i offentliga upphandlingar och 30 procent av jordbruksmarken ekologiskt till 2030. Ekologiska Lantbrukarna är aktiva i hur detta kan nås genom en växande marknad och efterfrågan, eftersom det är en förutsättning för att kunna öka produktionen på gårdsnivå. Våra regionala distrikt är även en resurs för det arbete med regionala livsmedelsstrategier som görs runt om i landet.

Läs mer hos Regeringen

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM