menu

EU-regler och Nationella Riktlinjer

EU-regler och Nationella Riktlinjer

Ekologiska Lantbrukarna är projektledare för projektet Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion som vi ansvarar för tillsammans med KRAV och LRF. För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram Nationella riktlinjer för ekologisk produktion som alltså är branschens tolkning av EUs lagstiftning för ekologisk produktion. Syftet är att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika av alla. Just nu jobbar projektet med att tolka den nya förordningen (EU 2018/848) som träder i kraft från och med 1 januari 2022.

Speciellt fokus ligger på vissa regler i den nya EU-förordningen för att tolkningen i Sverige ska bli så bra som möjligt för bönderna, till exempel:

• Regler för eko-utsäde och hur dispensansökningar ska gå till
• Regler för avhorning och avlägsnande av hornanlag
• Regler för växthusproduktion bland annat vad gäller avgränsade bäddar och produktion i kruka
• Regler för fjäderfä och hur verandor och utomhustillbyggnader ska vara utformade

De nationella riktlinjerna finns digitalt på ekofakta.se, klicka på läs mer för att öppna dem i ett nytt fönster.

Läs mer hos ekofakta.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM

Ekologiska Lantbrukarna grundades 1985 av lantbrukare, för lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer om vår organisation här!