MENY menu

EU-regler och Nationella Riktlinjer

De nya eko-reglerna

Ekologiska Lantbrukarna jobbar för minskat krångel

Vi vill se ett minskat regelkrångel för ekobönder och de nya reglerna går i motsatt riktning. Ekologiska Lantbrukarna har en aktiv dialog med Jordbruksverket för att försöka tolka de nya reglerna till svenska förhållanden så att det blir en enklare övergång men tyvärr så har vi inte fått gehör i alla frågor. Som förening har vi möjlighet att påverka och även bakom små vinster så ligger det ett stort arbete, men vi hade självklart sett att Jordbruksverket hade valt en annan riktning, framförallt när det gäller avgifter. Det är positivt att vi t.ex. fick igenom branchens förslag om en generell dispens för avhorning som gäller för flera år, istället för en individuell dispens som ska sökas för varje djur och varje år såsom Jordbruksverket först föreslog. I det långa loppet kan vi hoppas att de mer detaljerade reglerna leder till lika förutsättningar för ekobönder i olika EU-länder, men just nu ser vi inte att detta är positivt för den svenska ekomarknaden.

Stark kritik mot avgifter

Vi är starkt kritiska till de avgifter för att söka dispens som Jordbruksverket föreslår. Andra länder tar inte ut en kostnad för detta, men i Sverige riskerar det nu bli dubbla avgifter för lantbrukaren, både till Jordbruksverket för dispensen och till certifieringsbolaget där kontrollen. Vi har lämnat in förslag på hur detta kan finansieras för att bonden ska slippa stå för dessa kostnader, men Jordbruksverket har valt en annan väg. Det är allvarligt, Jordbruksverket måste inse vilka konsekvenser detta kommer innebära på gårdsnivå. Vi har en livsmedelsstrategi som säger att produktionen ska öka samtidigt som miljöpåverkan minskar och här är en ökad eko-produktion en mycket viktigt pusselbit för att nå målen. Därför måste även Jordbruksverket agera utifrån bondens bästa, annars kommer vi se en minskad produktion.

Vi har därför skrivit ett öppet brev till Jordbruksverkets generaldirektör, som även publicerats i Land Lantbruk.

Läs det öppna brevet

Fjäderfä och grönsaksodlare mest påverkade

Fjäderfäproducenterna är mycket påverkade av de nya reglerna kopplat till stallar och verandor, det kommer krävas stora investeringar för att möta de nya reglerna. Likaså kommer grönsaksodlare bli påverkade av kravet på certiferat utsäde, det är en liten bransch där utbudet av eko-utsäde är bristande och dispens behöver sökas. Här har vi dock tillsammans med Jordbruksverket kunnat jobba fram utsädesgrupper så dispenserna söks i mängd och blir något färre än vad de var från början .

Se de nya reglerna

EU-regler och Nationella Riktlinjer

Ekologiska Lantbrukarna är projektledare för projektet Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion som vi ansvarar för tillsammans med KRAV och LRF. För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram Nationella riktlinjer för ekologisk produktion som alltså är branschens tolkning av EUs lagstiftning för ekologisk produktion. Syftet är att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika av alla.

De nationella riktlinjerna finns digitalt på ekofakta.se, klicka på läs mer för att öppna dem i ett nytt fönster. Tillsammans med resten av branschen arbetar vi nu med att uppdatera de nationella riktlinjerna efter de nya eko-reglerna.

Läs mer hos ekofakta.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.