klicka här för att se den. "> klicka här för att se den. ">
menu

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2021

Publicerad2021-09-28
Formatpdf
Antal sidor17
Ladda ner

Den totala försäljningen av livsmedel i handeln minskade under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Det beror på försäljningen under andra kvartalet 2020 drogs upp av hamstring och hemarbete. I de stora upp- och nedgångarna i handelns livsmedelsförsäljning har den ekologiska maten tappat andelar mot konventionellt. Som störst var andelen under 2016. Då utgjorde ekologiskt 7,9 % av hela handelns livsmedelsförsäljning. Under 2020 hade den sjunkit till 7,5 % för att det första halvåret 2021 hamna på 7,0 %.

Utvecklingen har sett olika ut i olika kategorier. Den enda kategorin där ekologiskt ökar sin andel mellan kvartal 2 i år och kvartal 2 2020 är frukt och grönt. Troligen förklaras det av att det uppstod brist på ekologiskt frukt och grönt under hamstringsvågen och att ökningen nu är en åtgång till den andel som ekologiskt hade innan pandemin. Frukt och grönt är för övrigt den särklassigt största kategorin av ekologiska livsmedel inom handeln och svarar ensamt för 40 % av den totala försäljningen av ekologiska livsmedel.

En annan stor kategori av ekoprodukter är mejeriprodukter. Här har det ekologiskt minskat sin andel från 7,1 % under 2020 till 6,3 % första halvåret 2021.

De senaste åren har konsumtionen av ekologisk mat i Sverige minskat samtidigt som den har ökat på de flesta andra håll i världen. Nedgången är inte bara i otakt med omvärlden, den är även i otakt med målsättningar för miljö och tillväxt i den svenska livsmedelsstrategin, EU:s ”jord-till-bord strategi” och livsmedelssektorns ambitioner inom projektet Hållbar livsmedelskedja. Det finns även en utökad bilaga med fördjupande text, klicka här för att se den.

Sofia Emilsson
Verksamhetsledare
XPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNvZmlhLmVtaWxzc29uQGVrb2xhbnRicnVrLnNlIj5zb2ZpYS5lbWlsc3NvbkBla29sYW50YnJ1ay5zZTwvYT4
070-380 93 96

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM