MENY menu

Lagförslaget om NGT igenomröstat - ett steg bakåt för biosäkerheten

Den 7 februari röstade Europaparlamentet igenom lagförslaget om så kallade "New Genomic Techniques" (NGT). Ekologiska lantbrukarna anser som IFOAM Organics Europe att resultatet är ett steg bakåt när det gäller biosäkerhet och valfrihet för konsumenterna, men trots det så instämde EU-parlamentet i Kommissionens synsätt, och kraven från den ekologiska sektorn, att uttryckligen behålla förbudet mot alla NGT i ekologisk produktion.

En majoritet av parlamentsledamöterna röstade för att upprätthålla spårbarheten av NGTs längs hela produktionen och möjligheten till nationella samexistensåtgärder för att skydda ekologiskt jordbruk. Patentfrågan och patentskyddet på utsäde är fortfarande en öppen frågan och IFOAM OE hoppas nu att ministerrådet inte skyndar på diskussionerna om hur man ska implementera lagförslaget, utan att man i stället låter nationella regeringar ta fram en laglig lösning för att skydda utsädesförädlare och lantbrukare från patent. Detta för att skydda integriteten hos ekologisk och men även konventionell GMO-fri produktion.

Läs mer om våra ståndpunkter här:

Läs mer

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.