MENY menu

Ekologiska Lantbrukarna ser stora brister i lagförslaget för ny GMO-teknik

Ekologiska Lantbrukarna ser stora brister i lagförslaget för ny GMO-teknik, den så kallade gensaxen, då det inte tillräckligt tar tillvara den enskilde lantbrukarens intressen. Det är också av yttersta vikt att lagen tydliggör att ekologisk produktion ska ske utan GMO och ny genteknik.

EU-parlamentet röstar den 7 februari om en helt ny lag för ny GMO-teknik. Jessica Polfjärd (M) har i egenskap av parlamentsledamot lett arbetet med att utforma förslaget och i många länder i Europa har processen varit föremål för intensiv debatt.

I Europa har av tradition funnits en stark politisk övertygelse om att gener inte ska patenteras och ägas. Med den nya gentekniken kommer antalet patent på gener och nya sorter att öka och gener blir i högre grad en handelsvara. Om lagförslaget går igenom finns det stor risk att Europa får en liknande utveckling som den som skett i USA. Där har bönder tvingats betala för användningen av sorter som patenterats. Det finns även de som blivit skadeståndsskyldiga om deras utsäde kontaminerats av patenterade sorter som de inte har haft licens för att odla.

– Redan idag styrs växtförädling och försäljning av insatsmedel till stor del av multinationella bolag, varav ett av de största är helägt av den kinesiska staten. Vill vi ha en robust inhemsk matproduktion är frågan om vem som äger patent och kontrollerar insatsmedel ytterst relevant, inte minst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi lantbrukare talar ofta om äganderätt till marken. Det är hög tid att vi även börjar fundera över vem som äger patent på det vi odlar, säger Erika Olsson, ordförande på Ekologiska Lantbrukarna.

En annan lucka i lagen gäller märkning och spårbarhet då vissa grupper av gen-modifierade sorter likställs med konventionellt framtagna grödor i lagförslaget och därmed inte behöver märkas till konsument. Lagen tydliggör inte heller reglering av kostnader som uppstår för särhållning och provtagning eller hantering av kostnader som uppstår när sorter utvecklade med ny gmo-teknik gör sitt intåg i naturen och påverkar lokala ekosystem.

Läs mer om vad IFOAM, den europeiska eko-organisationen, gör i sitt arbete för att skydda ekologiskt lantbruk mot GMO här och se deras video om riskerna med GMOs och den nya gentekniken:

Läs mer hos IFOAM

Se video

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.