X

Helen Brownings öppningstal på Ekodagarna

6 mars 2020
Helen Browning är VD för Soil Association i UK och är själv lantbrukare. Under sitt keynote speak på Ekologiska Lantbrukarnas Ekodagar pratade om hon ekologisk odling i UK, om deras samhällsroll och hur hon ser på framtiden för ekologisk odling.

Här hittar du hennes presentation.

Ekologisk odling har ökat i UK de senaste åren, både kopplat till markandsandel och antal hektar. Jämfört med Sverige har ekologisk odling fortfarande en liten del av marknaden, men det växer både sett till antal hektar och efterfrågan. Soil Assosiation kampanjar mycket mot konsument och har både korta minikampanjer kopplat till temadagar såsom “pannkakans dag” och längre kampanjer som “Ekoseptember” som varar i en månad.

Soil Association grundades 1946 och är klassat som en välgörenhet med miljö, hälsa och klimat i fokus. Deras motto är “Från marken och upp”, vilket belyser att de både sätter jorden i fokus och att de vill styras underifrån och upp. Deras övergripande vision är att ta hand om miljön, förbättra människors hälsa och minska klimatförändringarna. De vill därför förbättra alla former av jordbruk, inte bara det ekologiska. De driver forskningsprogram där bönder (eko och konventionella) lär sig av varandra och driver forskning på sina gårdar, projektet kallas “Innovative Farmers partnership” och ses som väldigt lyckat. Helen lyfte framförallt vikten av att inte polarisera och att vi kan lära oss av varandra, samtidigt som man måste belysa de mervärden som ekologiskt jordbruk har.

Soil Association erbjuder en mängd olika certifieringar, allt från skolor till lantbruk till enskilda produkter kan certifieras. Alla certifieringar har olika kriterier, vissa innebär en viss % ekologiskt medan andra fokuserar på andra hållbarhetsaspekter.

De driver många program, varav ett av det största heter “Food For Life”. Inom programmet hjälper de skolor att servera hälsosammare mat, för många skolbarn är skollunchen det enda måltiden de äter. Trots det serveras det mycket ohälsosam mat i skolan, ofta bara snacks såsom chips och enkla mackor. På många platser i UK har måltidskulturen brutits helt, barn har aldrig fått sätta sig vid ett bord tillsammans med familjen och ätit en måltid ihop. Genom programmet lär sig barnen odla egen mat, värdefull måltidskultur och att laga enkla men nyttiga recept!

En av de saker Helen tryckte på var att vi inte ska prata om konsumenter, utan om medborgare. Hon belyste vikten av alla medborgare ska känna en relation till sin mat och ett ansvar och viljan att bidra till ett bättre matsystem.

Helen berättade också om sin gård där hon har både mjölkproduktion, grisar, spannmål och turismnäring. Hon är passionerad kring agroforestry och säljer också mat i butiker under sitt eget varumärke “Helen Browning’s”.

Sammanfattningsvis så bidrog Helen med ett intressant perspektiv där hälsa, miljö och klimat kopplas samman och att “good food” är något för alla.

Fler nyheter