MENY menu

De mest miljömedvetna konsumenterna ökar inköpen av mjölk och mejeriprodukter - men har allt svårare att hitta de ekologiska alternativen

De mest miljömedvetna konsumenterna ökar inköpen av mjölk och mejeriprodukter - men har allt svårare att hitta de ekologiska alternativen

Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter har varit dyster de senaste åren. Har konsumenterna lämnat ekomjölken för mer växtbaserad kost? Har produktutvecklingen minskat? En färsk marknadsrapport från Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden visar vad som hänt i mejerihyllorna och stakar ut vägen för en ökad ekoförsäljning.

Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter ökade med hela 70 procent mellan åren 2013 och 2016. Utbudet hann dock inte med och det uppstod brist på ekologiska råvaror, vilket gjorde att försäljningen inte kunde fortsätta öka. Sedan dess har rapporter om minskad ekoförsäljning återkommit, men det har inte funnits någon samlad bild av vad som egentligen skett. Är det så enkelt att minskad efterfrågan gett minskad försäljning? Rapporten “Marknaden för ekologiska mejeriprodukter i Sverige”går igenom försäljningsstatistik och olika konsumentgruppers köpmönster. Detta kombineras med intervjuer med butikschefer eller motsvarande från de fem största aktörerna inom dagligvaruhandeln. I rapporten testas några vanliga hypoteser om varför försäljningen minskat, till exempel:

“Kedjornas prioriteringar påverkar försäljningen av ekologiska mejeriprodukter”

Sant! Det är stora skillnader mellan kedjorna, vilket är en tydlig indikation på att kedjornas agerande påverkar försäljningen. Intervjuerna i rapporten visar också att försäljningen till stor del styrs av personalengagemang, exponering, sortiment och tydliga märkningar.

“Miljömedvetna konsumenter har lämnat ekologiska mejeriprodukter för en mer växtbaserad kost”

Falskt! De mycket miljömedvetna konsumenterna stod nästan för 60 procent av ekomejerimarknaden 2020 och deras inköp ökade kraftigt både 2019 och 2020. Mellan 2018 och 2020 ökade mjölk, fil och yoghurt med 20 procent och volymen ost med 16 procent. Dock har gruppens inköp av konventionella produkter har ökat mer än de ekologiska vilket medfört minskad ekoandel för såväl mjölk, fil och yoghurt som för ost. Anledningen är troligen att det saknas ekoprodukter i de mer förädlade, dyrare och växande produktsegmenten såsom ost och glass.

Rapporten lyfter också olika sätt att bryta den nedåtgående spiralen och istället öka försäljningen, med utgångspunkt i intervjuer som genomförts med butikschefer där försäljningen ökat senaste åren. Bland annat nämns följande kreativa förslag:

Kör kampanjer för strategiska produkter med små volymer och högt symbolvärde. Ökar försäljningen av dessa ger de en signal om att eko är på gång att växa igen. Det kommer i sin tur medföra ökat engagemang i butikerna, ökad produktutveckling, större utbud och högre exponering i butik.

Öka engagemanget i handelskedjorna och på butiksgolven. Kan uppnås genom centrala beslut i kedjorna och/eller närmare kontakt mellan primärproducenter och mejeriansvariga i butikerna så att de som jobbar med försäljning får djupare kunskap om vad det ekologiska lantbruket står för.

– Dessa positiva butiksexempel visar att det går att öka försäljningen och därmed öka ekoproduktionen. Om butiksägarna själva kan påverka i den riktningen så är det ju en fantastisk möjlighet. Det är helt i linje med den utvecklingen av lantbruket som många av oss vill se: Fler djur som erbjuds en betydligt högre livskvalitét, högre biologisk mångfald och en mindre resurskrävande livsmedelsproduktion säger Fredrik Cleve Kjellröier, mjölkbonde och förtroendevald i Ekologiska Lantbrukarna Uppland.

En av de aktörer som lanserat en kravmärkt ost senaste året är Falköpings Mejeri.

– I samband med vår lansering av Falköpings Mejeris ekologiska grillost under våren -21 fick vi ett positivt bemötande från nästan alla dagligvaruaktörer, sen är det så klart viktigt att respektive butik ger den en exponering som produkten behöver ha för att också kunna informera om den och även för att kunderna skall se den i en välfylld hylla, säger Patrick Kunst, försäljnings och marknadschef på Falköpings Mejeri.

Marknadsrapport är en del i kampanjen “Känn Lugnet” som finansieras med stöd av Europeiska Unionen. Känn Lugnet (se kännlugnet.se) syftar till att främja försäljningen av bland annat ekologiska mejeriprodukter. Kampanjen drivs i samverkan mellan Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna.

Lantbruksekonomen Lars Jonasson har gjort analyser och bearbetning av data och i samarbete med marknadsanalytiker och frilansjournalist Niclas Åkeson, Publishing Farm, har skrivit rapportens texter. Butiksintervjuerna i rapporten har utförts av Tina Andersson, frilansjournalist med lång erfarenhet av mat och lantbruk. Ekologiska Lantbrukarna har utvecklat rapportdesign och samordnat efterbehandlingen.

Rapporten går att ladda ner på här

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM