MENY menu

Marknaden för ekologiska mejeriprodukter i Sverige

Varför minskar försäljningen och vad kan bidra till att vända utvecklingen? Fakta, analyser och intervjuer.
Publicerad2021-11-16
Formatpdf
Antal sidor42
Ladda ner

Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter minskar. Den här rapporten visar att nedgången mera drivs av ett minskat utbud än en minskad efterfrågan. Ekoprodukter saknas i flera av de mest snabbväxande mejerisegmenten. Den ekologiska mjölkkorna är en viktig del av hela det ekologiska lantbruket. Sedan 2016 har försäljningsvärdet av ekologiska mejeriprodukter i svensk handel minskat med 13 procent. Under samma period ökade konsumtionen av konventionella mejeriprodukter kraftigt. Mellan 2019 och 2020 minskade försäljningen av ekologisk mjölk, fil, yoghurt och ost i handeln med 100 miljoner kronor och hela nedgången skedde i kedjorna Coop, Ica och Bergendahls. Nedgången i inköp är ganska jämt fördelade mellan olika konsumentgrupper. Miljömedvetna är en av de få grupper som har ökat sina inköp av ekologiska mejeriprodukter. Denna grupp har dock ökat sin konsumtion av konventionella mejeriprodukter ännu mer. Butikschefer och mejeriansvariga från olika livsmedelskedjor intervjuas om sina erfarenheter av att driva försäljningen av ekologiska mejeriprodukter. Flera betonar att butikspersonalens intresse och kunskap har stor betydelse.

Några vanliga hypoteser om varför den ekologiska mejeriförsäljningen minskar testas mot tillgängliga data från GfK och Nielsen. Det kan slås fast att kedjornas agerande har stor betydelse för utvecklingen, att nedgången i den ekologiska försäljningen snarare drivs av minskat utbud än av minskad efterfrågan och att miljömedvetna konsumenter inte i någon större omfattning har övergett de ekologiska mejeriprodukterna för växtbaseradealternativ. Avslutningsvis formuleras ett antal förslag till aktiviteter (s.40) som kan bidra till att vända trenden för de ekologiska mejeriprodukterna i svensk handel.

Ida Lind
Projekt- och kommunikationsstrateg
XPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmlkYS5saW5kQGVrb2xhbnRicnVrLnNlIj5pZGEubGluZEBla29sYW50YnJ1ay5zZTwvYT4
072-309 83 95

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM