MENY menu

Frukt- och grönt

Frukt- och grönt är en av de kategorier i dagligvaruhandeln där eko-andelen är högst. Den svenska ekologiska odlingen av frukt- och grönt är inte så stor sett till antal hektar, knappt 2500 hektar, men den bidrar med många mervärden som fler arbetstillfällen, renare vatten och friskare jordar.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.