MENY menu

Rapporter

Svenskt ekoindex kvartal 1 2024

24 MAJ 2024. Under första kvartalet 2024 ökade försäljningen av ekologiskt frukt och grönt, det visar rapporten Svenskt ekoindex. Den sammanlagda livsmedelsförsäljningen i dagligvaruhandeln under det första kvartalet 2024 ökade i värde med 4,9 %. Försäljningen av ekologiskt frukt och grönt ökade ...

Svenskt ekoindex kvartal 4 2023

9 FEBRUARI 2024. För första gången på tre år ökar försäljningsvärdet för ekologiskt i svensk dagligvaruhandel under ett enskilt kvartal, totalt + 2,8 procent. 2023 började med en stor nedgång för den ekologiska maten, men nedgången har bromsat under varje kvartal. Under sista kvartalet ökar istället ...

Svenskt ekoindex kvartal 3 2023

6 NOVEMBER 2023. Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med marginella 0,5 procent under det tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Samtidigt har vissa kategorier sjunkit i pris.

Svenskt ekoindex kvartal 2 2023

30 AUGUSTI 2023. Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med 1,8 procent under det andra kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Precis som de närmast föregående kvartalen är nedgången ett nettoresultat av stigande priser men ännu större nedgång i sålda v ...

Svenskt ekoindex kvartal 1 2023

31 MAJ 2023. Kvartalsrapporten Svenskt ekoindex följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln. Under första kvartalet 2023 minskade försäljningen med 5,9 procent i värde. Under perioden har priserna ökat vilket höjer försäljningsvärdet. Samtidigt har volymen minskat, v ...

Svenskt ekoindex kvartal 4 2022

1 FEBRUARI 2023. Den nedåtgående försäljningsutvecklingen för ekologisk mat fortsätter. Under kvartal fyra minskade försäljningen i dagligvaruhandeln med 4,9 procent. Försäljningsutvecklingen skiljer sig något mellan kategorier. För mejeriprodukter har försäljningsvärdet under kvartal fyra ökat med 1 ...

Svenskt ekoindex kvartal 3 2022

7 NOVEMBER 2022. Under tredje kvartalet i år steg priserna på den ekologiska maten med 12,4 procent jämfört med samma kvartal 2021. Men i likhet med föregående kvartal steg priset på konventionella livsmedel ännu mer än de ekologiska och ökade med hela 16 procent. – Svensk matproduktion måste bli mind ...

Svenskt ekoindex kvartal 2 2022

17 AUGUSTI 2022. Denna fil innehåller Svenskt ekoindex kvartal 2, samt en utökad version av rapporten med merprisberäkningarna. Priserna på mat steg kraftigt under andra kvartalet i år. Det påverkar också utfallet i Svenskt Ekoindex som baserar sig på försäljningsvärde. Rapporten visar att den totala f ...

Svenskt ekoindex kvartal 1 2022

24 MAJ 2022. Försäljningen av ekologiska livsmedel inledde året svagt och minskade med 5,5 procent. Det kan jämföras med att alla konventionella livsmedel ökade med 1,5 procent. Skillnaden i försäljningsutveckling mellan ekologiskt och konventionellt gjorde att andelen ekologiskt sjönk från 6,9 procent ...

Svenskt ekoindex helårsförsäljning 2021 och kvartal 4

24 JANUARI 2022. Ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Vid en jämförelse med 2020 minskade försäljningen med 5,4 procent. Jämför man istället försäljningen 2021 med 2019 stannade nedgången vid 0,6 procent. Det visar Svenskt Ekoindex Kvartal 4/2021 från Ekologiska Lantbrukarna ...

Svenskt ekoindex kvartal 3 2021

11 NOVEMBER 2021. Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet i år visar att nedgången för den ekologiska maten fortsätter i ungefär samma takt som tidigare i svensk handel. Samtidigt sålde ekologisk frukt och grönt bättre än konventionella motsvarigheten. Kvartalsrapporterna följer försäljningsutveckl ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2021

28 SEPTEMBER 2021. Den totala försäljningen av livsmedel i handeln minskade under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Det beror på försäljningen under andra kvartalet 2020 drogs upp av hamstring och hemarbete. I de stora upp- och nedgångarna i handelns livsmedelsförsäljning har den ekolog ...

Svenskt ekoindex första kvartalet 2021

15 JUNI 2021. Svenskt ekoindex mäter förändringen i försäljningen av ekologiska livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln kvartalsvis. Under kvartal 1 2021 minskar denna med 6,4 procent jämfört med samma period under 2020. Covid-19-pandemin gör det svårt att analysera vad den här minskningen egentligen ...

Svenskt ekoindex fjärde kvartalet & helår 2020

JANUARI 2021. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex tredje kvartalet 2020

OKTOBER 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2020

JULI 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svensk ekoindex första kvartalet 2020

APRIL 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex fjärde kvartalet 2019

JANUARI 2020. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex tredje kvartalet 2019

OKTOBER 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex andra kvartalet 2019

JULI 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Svenskt ekoindex första kvartalet 2019

APRIL 2019. Svenskt ekoindex är ett mått på försäljningen av ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel. Den publiceras kvartalsvis av Ekologiska Lantbrukarna inom ramen för projektet Ekobondens Marknad. Det unika med Svenskt ekoindex är att det bara speglar försäljningen av sådana produkter som kan prod ...

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.