MENY menu

Studiematerial och föreläsningar

rapporten

Klimatrapporten har finansierats av Jordbruksverket som ett led i regeringens Åtgärdsplan för ekologisk produktion och konsumtion. Inom projektet tas även en studievägledning fram för rådgivare och ekolantbrukare, i syfte att fördjupa kunskaper och diskussioner om hur konkreta klimatförbättringar kan göras på gårdsnivå. Välkommen till en djupare förståelse av lantbrukets inverkan på klimatet och vad vi kan göra för att minska den!

Ladda ner rapporten

Föreläsningsmaterial

Ekologiska Lantbrukarna har tagit fram ett studiematerial baserat på rapporten. Materialet riktar sig till lantbrukare eller rådgivare som vill fördjupa sig i lantbrukets klimatpåverkan och koppla rapportens slutsatser till det gårdsnära arbete. Materialet är uppdelat i tre delar: en studieguide, en föreläsning samt anteckningar som underlättar att förstå föreläsningsmaterialet. Föreläsningen har två branschvisa fördjupningar, spannmål och mejeri. Kontakta gärna projektledare Ida Lind om du har några frågor om föreläsningsmaterialet eller om du vill ha föreläsningsmaterialet i PowerPoint-format.

Studieguide

Föreläsningsmaterial

Anteckningar

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.