MENY menu

Sydost

välkommen till ekologiska lantbrukarna Sydost!

Vår styrelse består av aktiva lantbrukare från de flesta produktionsinriktningarna ( grönsaks-, mjölk-, gris-, nöt- och lammproduktion). Föreningens främsta uppgift är att stärka sammanhållningen mellan ekobönder i regionen och att öka kunskapen kring ekologisk produktion. Varje år anordnar vi studiebesök på intressanta gårdar, fältvandringar tillsammans med växtodlingsrådgivare och andra träffar där vi utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Vardagen som lantbrukare är full av beslut och funderingar och det ska aldrig kännas svårt att ringa en kollega.

styrelsen

Ordförande
Axel Cedergren, Färjestaden
073-364 44 99

Sekreterare
Karin Lundqvist, Hagby
070-330 55 49

Ledamöter
Tore Engström, Vislanda
070-609 51 57

Kristina Gratte, Vassmolösa
070-264 78 28

Malin Lundqvist Gunnarsson, Långasjö
070-665 38 13

Veronica Svenzén, Rockneby
0480-66133(dag),66222(kväll), 070-626 52 26

Medlemsansvarig
Malin Lundqvist Gunnarsson, Långasjö
070-665 38 13

Valberedning
Staffan Bäcketoft, Målilla
0495-221 62, 070-682 28 93

Tobias Holmqvist, Älmeboda
070-642 97 21

Lola Ivarsson, Trensum
070-6360458,0702012033

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.