MENY menu

Svenskt ekoindex kvartal 3 2021

Publicerad2021-11-11
Formatpdf
Antal sidor19
Ladda ner

Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet i år visar att nedgången för den ekologiska maten fortsätter i ungefär samma takt som tidigare i svensk handel. Samtidigt sålde ekologisk frukt och grönt bättre än konventionella motsvarigheten.

Kvartalsrapporterna följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och för första gången redovisas även andel av ekoförsäljningen som är Krav-märkt. Dagligvaruhandeln står för 60 - 70 procent av försäljningen av ekologisk mat och påverkar i stor utsträckning såväl utbudet av ekologisk mat för konsument som marknaden och ekonomin för de ekologiska lantbrukarna.

Kvartal 3 2021 är precis som kvartal 2 mycket speciellt då årets siffror jämförs med de kvartal under 2020 när Covid-19 påverkade vårt sätt att inhandla livsmedel som mest. Under 2020 ökade våra inköp i handeln kraftigt till följd av pandemin och i år återgår inköpen till mera normala nivåer. Men även beaktat detta så tappar ekoförsäljningen mer än totala försäljningen av livsmedel.

Procentuellt minskade försäljningen av ekologiskt mest för mejeriprodukter och ägg, där nedgången var cirka 12 procent för båda. Bäst klarade sig ekologisk frukt- och grönt som bara minskade med 4 procent. Här minskade den konventionella försäljningen väsentligt mer vilket innebär att ekologiskt ökade sin andel av försäljningen i just denna kategori. Kött och spannmålsprodukter minskade under kvartal 3 med 6,5 procent respektive 7,8 procent jämfört med kvartal 3 2020.

Om projektet “Ekobondens marknad” Denna rapport finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Rapportens innehåll har tagits fram av Lantbruksekonomen Lars Jonasson och journalisten Niclas Åkeson/Publishing Farm. Läs mer på ekolantbruk.se/marknad

Sofia Emilsson
Verksamhetsledare (föräldraledig)
XPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNvZmlhLmVtaWxzc29uQGVrb2xhbnRicnVrLnNlIj5zb2ZpYS5lbWlsc3NvbkBla29sYW50YnJ1ay5zZTwvYT4
070-380 93 96

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala