MENY menu

Svenskt ekoindex kvartal 1 2022

Publicerad2022-05-24
Formatpdf
Antal sidor19
Ladda ner

Försäljningen av ekologiska livsmedel inledde året svagt och minskade med 5,5 procent. Det kan jämföras med att alla konventionella livsmedel ökade med 1,5 procent. Skillnaden i försäljningsutveckling mellan ekologiskt och konventionellt gjorde att andelen ekologiskt sjönk från 6,9 procent under helåret 2021 till 6,5 procent under det första kvartalet 2022. Samtliga siffror gäller dagligvaruhandeln, där majoriteten av livsmedel säljs. Ett visst trendbrott kan samtidigt skönjas för ekologisk mat med svenskt ursprung, som nu inte minskar lika mycket som importerade ekolivsmedel. Ekologiskt kött, där svensk råvara dominerar, gick mot strömmen med en mindre ökning (+ 1 procent) för de ekologiska livsmedlen samtidigt som försäljningen av konventionellt kött minskade något (-2,3 procent). Siffrorna under kvartal 1 2022 är svåra att jämföra mot 2021 av ett par faktorer. Den ena hänger ihop med att hushållens inköp inför påskhelgen under 2021 till stor del gjordes i kvartal 1, men under 2022 hamnade i kvartal 2. Den andra är att inflationen har tagit rejäl fart i början av 2022. Dessa effekter slår åt olika håll, men påverkar troligen inte relationen mellan ekologiskt och konventionellt i någon större utsträckning. Såväl under som efter pandemin och oavsett påskeffekt och inflation är det dock fortsatt tydligt att den ekologiska maten har tappat andelar i den svenska dagligvaruhandeln.

Ida Lind
Expert marknad och hållbarhet
XPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmlkYS5saW5kQGVrb2xhbnRicnVrLnNlIj5pZGEubGluZEBla29sYW50YnJ1ay5zZTwvYT4
072-309 83 95

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala