MENY menu

Ekologiska Årsrapporten 2023

Publicerad2024-03-21
Formatpdf
Antal sidor29
Ladda ner

Turbulent år för ekoförsäljningen, men en vändning kan vara på intåg

Den totala ekologiska marknaden steg med 0,9 procent under 2023. Inflation och konsumenter som håller hårdare i plånboken har påverkat eko-försäljningen negativt, men sista kvartalet visar att en positiv vändning kan vara på gång.

Ekologiska Årsrapporten sammanfattar försäljningen av ekologisk mat och dryck i alla stora försäljningskanaler. Totalt såldes det under 2023 ekologiska livsmedel för 34,2 miljarder i Sverige vilket utgjorde 7,8 procent av den totala försäljningen. Andelen ekologiskt minskade under 2023 med 0,5 procentenheter. I volym minskade försäljningen mer, men på grund av högre matpriser är den totala värdeminskningen mer eller mindre oförändrad. Flera år av sjunkande försäljning och låga priser till de ekologiska lantbrukarna ledde till en drastisk nedgång i ekologisk areal i Sverige 2023 med cirka 16 procent.

Samtidigt har försäljningsutvecklingen ändrats under året. De första kvartalen präglades av en stor nedgång, men den har bromsat in och under sista kvartalet sågs en ökning av försäljningen i flera viktiga kategorier. Flera kampanjer från dagligvaruhandeln och ett större fokus på breda hållbarhetsfrågor kan vara orsaken till ökningen.

– Ekologiskt är ett verktyg som kan lösa många hållbarhetsutmaningar samtidigt. Det ger bättre krisberedskap, mer biologisk mångfald och färre kemikalier, som PFAS, i vår natur. Ett bredare fokus på hållbarhetsfrågorna gynnar därför det ekologiska lantbruket, säger Ida Lind, marknads- och hållbarhetsexpert på Ekologiska Lantbrukarna.

Rapporten i korthet På Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med cirka 370 miljoner kronor. I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med 250 miljoner kronor medan eko-andelen av de totala livsmedelsinköpen minskade. Sverige är fortfarande världsbäst på ekologiskt i offentlig sektor, 39 procent av inköpen är ekologiskt räknat i volym. I privat restaurangsektor ökade inköpen av ekologiskt med 60 miljoner kronor, men andelen minskade. Försäljningen av ekologiska livsmedel direkt från gård till konsument ökade under 2023 med cirka 30 miljoner kronor. Trenden för de ekologiska livsmedlen var positiv under året. Under sista kvartalet ökade försäljningen i volym för frukt och grönt, ägg och kött. Ekologiska ägg tog andelar av konventionella ägg. Hemköp är den kedja som har störst eko-andel av kött och frukt- och grönt, Coop är störst på mejeri. Lidl har haft en positiv försäljningsutveckling i kategorierna frukt- och grönt samt mejeri

Om rapporten: Bakom Ekologiska Årsrapporten står Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med KRAV och Ekomatcentrum. LRF och Livsmedelsföretagen är med i referensgruppen som är knuten till rapporten. Rapporten finansieras av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplanen för ekologisk produktion och konsumtion, en del av den svenska livsmedelsstrategin.

Ida Lind
Expert marknad och hållbarhet (tjänstledig till november)
XPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmlkYS5saW5kQGVrb2xhbnRicnVrLnNlIj5pZGEubGluZEBla29sYW50YnJ1ay5zZTwvYT4
072-309 83 95

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.