X

Vi lanserar Bliekobonde.nu

6 juli 2016
Ekologiska Lantbrukarna har startat Bliekobonde.nu, en kampanj för att få fler att ta steget till en omläggning till eko. Partner i kampanjen är Arla, Axfood, Coop, HKScan och KRAV.

Bakgrunden är att efterfrågan på ekologiskt slår rekordsiffror för varje år som går, och inte bara i konsumentledet. Inom livsmedelssektorn vittnar många företag om råvarubrist som hindrar dem att utöka sina ekosortiment. Samtidigt ökar kommuner och landsting sina satsningar på att både servera svenskt och ekologiskt i till exempel skolor och på sjukhus. Det blir allt tydligare att det finns en obalans i marknaden som gör att Sverige kan komma att behöva importera allt mer ekologiskt, när mycket av det som saknas skulle kunna produceras av svenska bönder.

Affärsmöjlighet för svenska bönder
Bliekobonde.nu riktar sig till lantbrukare som är intresserade att veta mer om ekologisk produktion och vill veta om det kan vara ett alternativ för deras företag att satsa på.

- Tillsammans med våra kampanjpartner vill vi visa att det finns en långsiktig efterfrågan på ekologiska livsmedel. Ekobristen, som vi kallar den, är en affärsmöjlighet för svenskt lantbruk och att ställa om kan vara en företagsutvecklande insats, menar Paula Cederberg, kampanjansvarig och kommunikatör för Ekologiska Lantbrukarna.

Kontakt med ekobönder
Förutom lättillgänglig information i form av en omställningsguide, frågor och svar om ekologiskt lantbruk, marknadsröster och samlade länkar kring omläggning, certifiering och rådgivning så ger kampanjsajten Bliekobonde.nu en möjlighet till kontakt med erfarna ekologiska lantbrukare inom olika produktionsområden.

- Att lägga om till eko är ett stort beslut. Många förbereder sig och driften på gården länge. Under den tiden kan det vara avgörande att få kontakt med andra som gjort den resan och ta del av deras erfarenheter och lärdomar, utöver att man anlitar rådgivare, säger Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna.

Samarbetspartner från livsmedelsmarknaden
Partner i kampanjen Bliekobonde.nu är Arla, Axfood, Coop, HKScan och KRAV. Företag som känner av den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel och som har direkt nytta av en ökad omläggning. På Bliekobonde.nu berättar samtliga partner om sina avsikter med kampanjen och sin syn på utvecklingen av den ekologiska marknaden.

- Det är nytt för oss som förening att samarbeta med dessa aktörer och vi ser det som en möjlighet att öka dialogen mellan livsmedelsmarknaden och oss producenter. Våra kampanjpartners intressen har ett stort inflytande på marknaden, därför är det positivt att de genom detta samarbete visar att de långsiktigt satsar på ekologiskt, säger Anders Lunneryd, spannmålsproducent och ordförande i Ekologiska Lantbrukarna.

Öppet för fler partner
Kampanjen Bliekobonde.nu kommer att löpa under det närmaste året och med förhoppning om förlängning.
- Vi välkomnar ytterligare partner in i samarbetet. Med en bred representation från olika branscher stärker vi kampanjbudskapet och kan nå ut till fler lantbrukare, hälsar Paula Cederberg.

Besök www.bliekobonde.nu och sprid gärna filmen!

Kontakt
Paula Cederberg, kommunikatör Ekologiska Lantbrukarna 073 702 57 40 Paula Cederberg
Maria Dirke, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna 070 999 91 60 Maria Dirke
Anders Lunneryd, ordförande Ekologiska Lantbrukarna 070 898 95 21 anders.lunneryd@ekolantbruk.se

Fler nyheter