X

Vi efterlyser försiktighet vid användningen av rötrest med animaliskt ursprung

10 oktober 2016
Det pågår en diskussion i Jordbruksverkets referensgrupp för EU-frågor om svensk tillämpning av EU-lagen om ekologisk produktion.

En av de frågor som varit uppe för diskussion tidigare och även nu är spridning av biogasrötrester och vilka regler som skall gälla det som blandas in och på vilka grödor och när resterna får spridas. Särskild uppmärksamhet vill vi rikta på de rötrester som kan ha animaliskt ursprung.

Där uppmanar vi från Ekologiska Lantbrukarna att tillämpa försiktighetsprincipen och vara restriktiv.

Fler nyheter