X

Växthusreglerna en bit på rätt väg

26 november 2012
I somras hölls ett möte på Hornudden i Sörmland med tema regler för ekologisk växthusodling. Vid mötet deltog representanter från många olika europeiska länder. Vad som kan räknas som ekologisk växthusodling skiljer sig mellan olika länder och syftet var att visa på hur den svenska odlingen ser ut och få flera av våra samarbetsparter
inom IFOAM EU att förstå hur vi gör och varför vi tycker att det mycket väl kvalificerar in som ekologisk odling.

Motståndet har varit hårt och det är många som anser att den svenska odlingen inte skall accepteras. Turerna har varit många. När så IFOAM EU träffades förhandlades en gemensam lösning fram som fick gehör i hela gruppen. En del kompromisser, men till stor del kom man fram till att enas kring resultatet från Hornudden-mötet. Det blir IFOAM EUs synpunkter till EU-kommissionen. En riktig seger.

Nu är det dock EU-kommissionen som gör lagförslag och det är där det slutgiltiga beslutet tas. Om eko-sidan är överens är det dock ett starkt inspel i den fortsatta processen.

Fler nyheter