Växthusodlingen i farozonen

7 may 2012
EU:s lagstiftning har än så länge inga regler för växthusproduktion, men nu är de på gång. Till hösten skall en expertgrupp förbereda frågan åt EU-kommissionen.

IFOAM, där Ekolgiska Lantbrukarna är en av medlemsorganisationerna, bidrar med branschens synpunkter i regelfrågor. Vad gäller växthusregler går uppfattningarna brett isär inom IFOAM EU. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan södra och norra Europa. Den växthusodling vi bedriver här i Sverige (exempelvis med torvanvändning, i "avgränsade bäddar" mm) anses av majoriteten av andra medlemsländer vara otänkbart att godkänna i ekologisk produktion. Nu arbetar vi för att söka ett kompromissförslag och har bjudit in våra starkaste kritiker från Holland och Tyskland till ett möte i slutet av maj. Mötet avser vi att hålla på Hornuddens Trädgård utanför Strängnäs.

Fler nyheter