MENY menu

Vår syn på Regeringens krispaket

Nyligen publicerade Regeringen ett förslag till krispaket för lantbrukare, med anledning av de stigande kostnaderna inom lantbruket.

Vi har skickat in ett remissvar till Regeringen angående krisstödet till lantbruket. Krisstödet enligt nuvarande förslag föreslås utformas som en ökad skatteåterbetalning på
fossil diesel. Detta trots att kostnadskrisen både före och efter krigsutbrottet handlar om
energipolitisk osäkerhet i vår omvärld i kombination med en miljö- och klimatkris. Dubbla
kriser som båda innebär att omställningen till fossilfria, gärna mer lokalt framställda
drivmedel behöver ske så snart som bara möjligt.

Läs hela remissvaret
Om du har frågor kan du kontakta styrelseledamot Elin Rydström, elin.rydstrom@ekolnatbruk.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM