Var med och bilda Agroforestry Sverige

21 december 2015
Lördag den 27:e februari 2016 hålls det konstituerande årsmötet för den nya föreningen Agroforestry Sverige. Vi håller till på Stockholms Universitet, klockan 13-16.

Ta chansen att vara med och påverka vad den nya föreningen skall arbeta med och hur vi bäst organiseras oss i landet och i Norden!

Inbjudan och mer information

Bakgrund

Agroforestry handlar om att odla träd och buskar tillsammans med betesgrödor eller andra örtartade växter såsom våra vanliga åkergrödor. Det är ett brett område som omfattar en rad olika både traditionella och moderna tekniker.

I Europa och inte minst det skogsrika Sverige har träd och buskar av tradition funnits som en naturlig del i jordbrukssystemen. Några exempel är skogsbete, skörd av lövfoder, läplanteringar och skötseln av lövängar.

I takt med jordbrukets rationalisering och utveckling mot större enheter har mycket av träden i landskapet försvunnit. Men nutida exempel från Europa visar att det går att kombinera en rationell jordbruksproduktion med produktion av livsmedel och/eller biomassa från träd och buskar.

På köpet får man bland annat ökad kolinlagring, ökad mångfald, bättre hushållning av växtnäring och en diversifierad gårdsekonomi.

Kontakt

För mer information kontakta Oscar Franzén, 0705-734323

Fler nyheter