X

"Vår ekologiska framtid" 3 december

22 november 2013
Ekologiska Lantbrukarna och Naturskyddsföreingen anordnar ett heldagsseminarium den 3 december tillägnat vår ekologiska framtid.

Marknaden för ekologiska livsmedel växer och det finns goda möjligheter för den ekologiska produktionen att utvecklas. På vilket sätt bör den utvecklas? Behövs det flera varor och större kvantiteter till varje pris eller vill vi driva ekologi som framtidens nytänkande jordbruk? Vilka krav ställs då på den ekologiska produktionen? Och vad står eko för, egentligen?

Såväl Ekologiska Lantbrukarna som Naturskyddsföreningen verkar för ett hållbart jordbruk där ekologiskt lantbruk är ett viktigt steg på vägen. Syftet med dagen är att identifiera nyckelfrågor och flaskhalsar för det ekologiska lantbrukets fortsatta utveckling med fokus på värden. Vad tycker Du är viktigt? Var med och påverka.

Program
Kl 10.00-16.00
Kaffe från 9.30

10.00
Välkomna!
/Johanna Sandahl, vice ordf Naturskyddsföreningen och Carl-Erik Ehrenkrona, ordf Ekologiska Lantbrukarna

10.10
Ekologiskt lantbruks grundläggande principer - naturlighet, kretslopp, försiktighet och rättvisa – hur har de vuxit fram och drivit utveckling hittills? Hur förhåller de sig till hållbarhet?
/Gunnar Rundgren – f d ordf IFOAM, författare, konsult

10.40
Ekologiskt lantbruks värden i relation hälsa
/Dr Axel Mie – Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet

11.00
Från idé till affär. Direktkontakt med konsumenter
/Anders Lunneryd, Wästgotarna, Ekologiska Lantbrukarna

11.20
Handeln – vad driver utveckling av det ekologiska sortimentet?
/Åsa Domeij – ansvarig för miljö och socialt ansvar, Axfood

11.50
Så ologiskt är o-ekologiskt - Naturskyddsföreningens ekokampanj som drivkraft för hela lantbrukets utveckling
/Gun Rudquist – chef för jordbruk och hav på Naturskyddsföreningen s rikskansli

12.00
Lunch i anslutning till konferenslokalen

13.00
Introduktion till workshop om värden och principer, arbetssätt och syftet med arbetet.
/Maria Dirke, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna

13.15
Workshop i smågrupper med återkoppling efter varje gruppövning:

Påstående 1:
A) ”Ekologiskt lantbruk av idag är tillräckligt bra. Ytterligare utveckling ger ingen nytta vare sig för konsument, producent eller miljön.”
B) ”Ekologiskt lantbruk skall fortsätta utvecklas, att reglerna skärps och vi flyttar fram positionerna för att driva på utvecklingen för hållbar livsmedelsproduktion”
A eller B? Rätt eller fel? Argumentera!

Påstående 2:
A) ”Vi måste rangordna områden som biologisk mångfald, djuromsorg, klimat och resurshushållning så att vi kan göra prioriteringar vid målkonflikter enligt den ordningen.”
B) ”Vi kan inte rangordna områden kategoriskt. Vi måste hantera målkonflikter när de dyker upp och värdera olika områden och ta ställning.”
A eller B? Rätt eller fel? Argumentera!

14.15
Fika

14.30
Påstående 3:
A) ”Det är viktigt att ekoproduktionen frigör sig från konventionellt lantbruk, även om det innebär att produktionen minskar (delvis beroende idag av utsäde, gödsel och något mer).”
B) ”Det är (tillräckligt) bra att minska beroendet av konventionellt lantbruk i takt med att teknik, metoder och omfattning utvecklas och gör eko alltmer självförsörjande av utsäde, gödsel mm.”
A eller B? Rätt eller fel? Argumentera!

Påstående 4:
A)”Eko till varje pris – oavsett om det är importerat från andra sidan jorden eller svenskt. Då stödjer vi de som odlar eko utomlands och bland annat väljer bort bekämpningsmedel som förbjöds här för länge sedan.”
B)”Att stödja det svenska lantbruket är överordnat. Det känns mer rätt att köpa svenskt konventionellt än importerat ekologiskt.
A eller B? Rätt eller fel? Argumentera!

15.30
Hur går vi vidare med vårt arbete?
Vad vill vi göra mer gemensamt?

16.00
Tack för idag!Anmälan:
Senast 28 november till kansliet på Ekologiska Lantbrukarna eller telefon 0155-217 479 Meddela allergier vid anmälan.


Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri för medlemmar. Annars kostar det 250 kr. Avanmälan kan ske senast 30 nov 2013. Uteblivet deltagande trots anmälan debiteras 250 kr.

Plats:
Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr, Stockholm,
T-banestation Medborgarplatsen. Ta uppgången mot Folkungagatan. Gå Götgatan söderut i riktning mot Globen som syns som en golfboll i fjärran. Åsögatan är den andra tvärgatan på vänster hand. Ca 50 m in på Åsögatan ligger en stor brun, tegelfabriksbyggnad. Gå in på lagergården. Nr 115 är i vänstra hörnet.

Fler nyheter