X

Välkomna nya ledamöter och ordföranden i distriktstyrelser!

23 maj 2016
Vår medlemsansvariga, Mariana Wester, har gjort en genomgång av alla distriktsstyrelser och nu kan vi hitta er alla i distriktens styrelser på hemsidan, region för region.

Tack alla ni som arbetat i distriktsstyrelserna och som i och med stämmorna i år klivit av - tack för alla era värdefulla insatser!

Välkomna alla ni nya som klivit in och tar vid och för den här verksamheten framåt!

Särskilt vill vi välkomna ett antal nya ordförande: Carina Sonesson, Skåne, Gun Ragnarsson, Halland, Tomas Svensson, Västmanland, Bengt Edsgård, Värmland och Karin Eriksson i Jämtland. Grattis!

Fler nyheter