X

Välkommen på SOLMACC-gårdsbesök

16 augusti 2016
Välkommen till klimatsmarta gårdsdagar på Trägsta Gård i Jämtland den 25 augusti och Sötåsens naturbruksgymnasium i Västergötland den 1 september.

Båda gårdar är med i Ekologiska Lantbrukarnas projekt SOLMACC där ekologiska gårdar i Sverige, Tyskland och Italien jobbar med klimatsmarta åtgärder.

Trägsta Gård 25 augusti

På Trägsta kommer vi bland annat titta på gårdens pågående nybyggnationer samt planerna för en helt ny kalvningsavdelning på djupströ. Vi besöker också deras välplanerade och lättarbetade stallar med robotutfodring och tittar på biogasanläggningen med elturbin. Efter lunch besöker vi gårdens agroforestryprojekt där en gammal fäbod restaureras för att betas av får och nöt tillsammans med en produktion av sågtimmer och biomassa. Dagen börjar med kaffe klockan 09.00 och avslutas klockan 14.00. Vi bjuder på en lättare lunch. Det går också att komma till en separat gårdsvisning som börjar med kaffe klockan 15.00

Sötåsen naturbruksgymnasium 1 september

På Sötåsen kommer vi bland annat titta på skolans biogasanläggning med uppgradering, uppfödning av grisar integrerat i växtföljden, försök med reducerad jordbearbetning, åkerbönor för humankonsumtion och nya planteringar för biologisk mångfald. Dagen börjar med fika i matsalen klockan 09.30 och avslutas klockan 14.00. Det går också bra att komma till en separat gårdsvisning klockan 14-16.

Anmälan

Välkommen med din anmälan till Oscar Franzén, 0705-734323

Läs gärna mer om SOLMACC på www.solmacc.eu

Fler nyheter