X

Välkommen på samverkansseminarium

10 december 2012
Samverkan – för framtidens rationella lantbruk

Lantbruket utvecklas mot färre och större företag - antalet bönder minskar. För att den gröna sektorn ska lyckas behålla en stark ställning i samhällsdebatten och leverera nyttigheter även i framtiden behövs den bondekår som finns idag. Samtidigt måste rationaliseringen av produktionen fortgå. Att rationalisera, specialisera eller diversifiera lantbruket genom samverkan kan ge samma möjlighet till ökad lönsamhet, men utan att bondekåren minskar i antal. Dessutom kan det ge socialt utbyte, trygghet och miljöfördelar.

Ekologiska Lantbrukarna och LRF har under några år drivit ett samarbetsprojekt för att underlätta för lantbrukare att samverka. Seminariet syfte är att presentera den kunskap som projektet genererat (se http://ekolantbruk.se/b2b) och blicka framåt. Hur ägs och förvaltas lantbruket om 10 år?

När 24 jan 2013 kl 10 - 14
Var: LRF i Stockholm, plan 9
Anmälan: Senast 16 januari till Paula Cederberg

Program
Kaffe serveras från 9.30
10.00 Inledning Anders Lunneryd, Ekologiska Lantbrukarna och Wästgotarna
10.05 Är vi för få lantbrukare? Samverkan – en röd tråd i LRF:s livsmedels- och energistrategi
Anders Holmestig, vice vd LRF
10.20 Samverkan kring finansiering – Det finns bra alternativ till banken
Björn Berggren, docent i tillämpad finansiell ekonomi KTH
11.00 Samverkan skapade Vadsbo Mjölk AB - från en växtodlingsgård till 1300 mjölkkor och nio delägare. Håkan Samuelsson, delägare i Vadsbo Mjölk AB
11.40 – 12.40 Lunch
12.40 Recept för framgångsrik samverkan – Vad säger forskningen?
Magnus Ljung Agronomie Doktor och statskonsulent vid SLU i Skara.
13.20 B2B - sajten som guidar till hållbara samarbeten
Paula Cederberg, kommunikatör Ekologiska Lantbrukarna
13.30 – 14.00 Diskussion och frågestund Paula Cederberg, Ekologiska Lantbrukarna

Fler nyheter