X

Vad gör Ekologiska Lantbrukarna för Sveriges ekobönder under coronakrisen?

3 april 2020
Ekologiska Lantbrukarna bevakar utvecklingen av coronakrisen och håller nära kontakt med Jordbruksverket och våra branschkollegor på LRF och KRAV. Vi påverkar de beslut som tas för att ingen eko-lantbrukare ska hamna i kläm om förutsättningarna för att driva företag snabbt ändras. Varje vecka har vi möte med Jordbruksverket för att ge en lägesbild och hålla koll på hur andra producentorganisationer och t.ex. foderföretag agerar och påverkas.


Vi pratar också varje vecka med våra Europeiska kollegor i IFOAM EU (europeiska organisationen för ekologisk produktion) för att höra hur de påverkas och hur vi kan lära oss av varandra. I flera länder, tillexempel Italien, har fysiska certifieringskontroller ställts in. Det sker också i Sverige, så där har vi haft kontakt med våra europeiska kollegor och tagit inspiration av hur de löser det med förlängda certifikat och i vissa fall distanskontroller. Det har vi diskuterat tillsammans med Jordbruksverket och KRAV. KRAV har nu har beslutat om tillfälliga ändringar i reglerna, vilket förhoppningsvis kan hjälpa KRAV-certifierade lantbrukare. Här kan du läsa mer om KRAVs ändrade regler.

Ekologiska Lantbrukarna har sedan tidigare utvecklat en app som heter “Ekoförmedlingen” för att underlätta samarbeten och handel mellan ekobönder (för foder, tjänster, livdjur mm, finns i App-store och Google Play!). Leta efter närproducerade proteinfoder, hjälp med tjänster mm där!

I föreningens kanaler, framförallt Facebook och Instagram, har kommunikationen stärks, både genom att lyfta enskilda lantbrukare och genom att sprida artiklar och information som lyfter vikten av att stötta sina lokala bönder. Vi vill visa för allmänheten att lantbruket inte står still och att fler borde köpa lokalproducerat och eko!

Fler nyheter