X

Utvärdering av förra landsbygdsprogrammet

23 maj 2016
Landsbygdsprogrammet 2007-2014 är nu under utvärdering. Olika grupper vid olika högskolor, universitet och institut har i uppgift att arbeta med detta på uppdrag av ett utredningssekretariat hos Jordbruksverket. Arbetet är i sitt slutskede och i förra veckan presenterades delar av det, samtidigt som övergripande frågor diskuterades i grupper med utvärderarna. Dessa består av tjänstemän från näringsdepartementet, miljö- och energidepartementet samt från Jordbruksverket.

De olika grupperna arbetar med att färdigställa sina rapporter som skall publiceras efter sommaren. En rapport har dock redan publicerats, en delrapport till utvärderingsarbetet. Det är en rapport från Agroeconomics Center i Lund. Rapporten redovisar effekter som miljöersättningarna har på växtnäringsläckage. Den undersökningen kommenterades förra veckan på ledarplats i ATL, utifrån att resultaten visar att ekologisk produktion leder till ökade näringsläckage. Det finns all anledning att ifrågasätta en del av tillvägagångssättet i undersökningen och vi har under veckan tagit kontakt med andra experter och tjänstemän på departementen för att lyfta frågetecken både om innehåll och därför även resultaten från studien. Vi återkommer om detta när vi har en bättre bild av hur arbetet gått till och hur korrekta slutsatser man dragit av arbetet.

Redan nu känner vi oss hyfsat säkra på att det är en del drastiska
slutsatser på svaga grunder. I alla fall när det gäller ekologisk produktions effekter på växtnäringsläckage. Vår ambition är att i så fall ge det uppmärksamhet och få korrigering inför att den sammanfattande
slutrapporten om landsbygdsprogrammet 2007-2014 skall skrivas.

Fler nyheter