X

Utredning om fortsatt möjlighet att säga nej till GMO

25 januari 2016
Regeringen har tillsatt en utredning med anledning av regler på EU-nivå som
styr användning av GMO-sorter. I framtiden kanske fler GMO-sorter än idag
kommer att odlas i EU. Då är på förslag att enskilda medlemsstater skall
kunna få säga nej till GMO-sorten, trots att den är godkänd för odling på
annat håll inom EU.

Det är ett omdiskuterat förslag som nu är på uppdrag åt
medlemsstaterna att bestämma hur man vill hantera. Den svenska regeringen har tillsatt en utredare och en grupp med experter som representerar olika intressen i landet. Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare, Maria Dirke, sitter med i gruppen. Utredningen skall gå snabbt och vara klar i mars månad.

Fler nyheter