MENY menu

Utredning om fortsatt möjlighet att säga nej till GMO

Regeringen har tillsatt en utredning med anledning av regler på EU-nivå som
styr användning av GMO-sorter. I framtiden kanske fler GMO-sorter än idag
kommer att odlas i EU. Då är på förslag att enskilda medlemsstater skall
kunna få säga nej till GMO-sorten, trots att den är godkänd för odling på
annat håll inom EU.

Det är ett omdiskuterat förslag som nu är på uppdrag åt
medlemsstaterna att bestämma hur man vill hantera. Den svenska regeringen har tillsatt en utredare och en grupp med experter som representerar olika intressen i landet. Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare, Maria Dirke, sitter med i gruppen. Utredningen skall gå snabbt och vara klar i mars månad.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM