X

Utländskt kött har sålts som svenskt och KRAV-märkt

26 januari 2016
Två livsmedelsföretag på Gotland, Gothemsgården och Gotland K&D, pekas ut för att ha sålt och falskt salufört utländskt kött som kravmärkt svenskt kött. Det kan handla om hundratals ton kött, som spritts över hela Sverige. Fusket misstänks ha pågått under flera års tid.

”Under bara sex veckor i slutet av 2015 såldes 23 ton utländskt kött som ´svenskt kött´ till konsumenter i hela landet. Dessutom såldes 9 ton kött som kravmärkt trots att så inte var fallet”, skriver Aftonbladet, med hänvisning till uppgifter från Stockholms stads livsmedelskontroll.

– Det blir hundratals ton på ett år och det är enorma kvantiteter. Vi har aldrig stött på ett sådant omfattande systematiskt fusk tidigare, säger Daniel Selin, avdelningschef vid livsmedelskontrollen, till tidningen.

Myndigheten beskriver en hantering där svenskt kött köpts in av det ena bolaget, för att sedan ha blandats med utländskt kött från det andra bolaget. Därefter ska det ha sålts som ”svenskt kravmärkt kött”.

Företagens ägare bestrider att det ska handla om något fusk, men medger att det blivit fel, att ett misstag skett under den aktuella tidsperioden. Ansvariga uppger för livsmedelskontrollen att man ”varit försumliga i rapportering och journalföring”.

Miljöförvaltningen vill förbjuda företagen att sälja och producera livsmedel. Frågan kommer att tas upp på nästa sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden, som hålls den 2 februari.

– Företagen har lurat sina kunder, grossister och andra. Det är extremt allvarligt och kastar en skugga över hela svenska köttindustrin, säger Daniel Selin.

Fler nyheter