X

Uppdaterad version av tillåtetbedömda insatsmedel i ekologisk produktion

15 juli 2019
Nu är listan uppdaterad för tillåtetbedömda insatsmedel i ekologiskt produktion, enligt de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion (som bygger på EU:s lagstiftning). På följande länk hittar du all information om den senaste listan på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel, ansökningsmall och beskrivning av arbetsprocessen kring bedömningar: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/tillatetbedomda-insatsvaror-i-ekologisk-produktion/

Fler nyheter