Trolig EU-ändring av foderregler 2012 för gris och fågel

8 december 2011
Från 1 januari 2012 ska enligt EU-beslut allt foder av jordbruksursprung till enkelmagade djur (gris och fågel) vara 100 % ekologiskt. Men troligen kommer EU-kommissionen nu i december att besluta att behålla det tidigare undantaget som medger 5 % konventionellt foder. Antagligen kommer förlängningen att gälla 2012 t o m 2014.

Kravet på 100 % ekologiskt foder har varit ett orosmoment för ekologiska gris- och fågelproducenter då det är osäkert om det går att få fram tillräckligt med ekologiskt odlade proteiningredienser, som t ex raps och soja. Om EU-kommissionen nu beslutar att förlänga undantaget på 5 % konventionellt foder kommer det med största sannolikhet att begränsas till just proteiningredienser.

KRAVs regelbok för 2012 är skriven i enlighet med EUs tidigare beslut om krav på 100 % ekologiskt foder vid årsskiftet 2011/2012. Kjell Sjödahl Svensson, regelansvarig på KRAV, bekräftar för Ekologiska Lantbrukarna att KRAV ligger i startgroparna och även har möten med foderföretagen för att snabbt kunna ändra KRAV-reglerna när EU-kommissionens beslut är definitivt.

Fler nyheter