MENY menu

Trendbrott: Svensk ekomat ökar i livsmedelsbutikerna enligt färsk statistik


Klicka här för att läsa rapporten!

Försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat ökade med 2,6 procent, eller 133 miljoner kronor, under pandemiåret 2020. Det visar färsk försäljningsstatistik från analysföretaget Nielsen. Siffrorna presenteras av Ekologiska Lantbrukarna i rapporten Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4. Ökningen är ett trendbrott då försäljningen av svenskproducerat ekologiskt har minskat två år i rad.

Under 2018 och 2019 minskade försäljningen av svenskproducerat ekologiskt något.
Nu visar försäljningssiffrorna för 2020 att försäljningen i dagligvaruhandeln ökade kraftigt på grund av coronapandemin. Även den svenskproducerade ekologiska maten har ökat sin försäljning under året. Statistiken visar dessutom en ökning för all ekologisk mat, inte bara svenskproducerat. Denna ökning bekräftas också av KRAV som nyligen publicerade statistik över försäljningen av KRAV-märkt mat under 2020.

– Svenskt ekoindex bevakar i första hand svensk ekoråvara, men i statistiken vi får från Nielsen ser vi även att den totala försäljningen av ekologisk mat ökat med 340 miljoner under 2020, ca 3,5 %. Det är glädjande nyheter, då det från andra håll har talats om att ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln skulle gå fortsatt neråt. Nu vet vi att det inte är så, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiskt ökar dock inte lika mycket i försäljning som den icke-ekologiska maten, så även om ökningen i Svenskt ekoindex är positiv för svenska ekobönder så fortsätter andelen ekologisk mat i dagligvaruhandeln att minska. Skillnaderna är också stora mellan olika kategorier ekologisk mat. Störst ökning har skett för de spannmålsbaserade produkterna, gryner, mjöl och bröd, som ökade med 145 miljoner kronor (+12,2 %). Även försäljningen av färsk ekologisk kyckling steg (+6,4 %), detta för tredje året i rad. De ekologiska mejerivarorna backade dock i försäljningsvärde med 50 miljoner kronor (-1,9 %), samtidigt som försäljningen av ekologiskt nötkött ökat med 16 miljoner kronor (+4,8 %) och ekoäggen med 27 miljoner (+3,5 %).

– Vi är oroliga över trenden för den ekologiska mjölken, för vi vet också att en stor del ekologisk mjölk går till offentliga kök och övrig food service, som har minskat sina inköp på grund av rådande pandemi. Detta är allvarligt och inte bara för mjölkbönderna. Korna är helt avgörande för välfungerande kretslopp, den biologiska mångfalden och en fortsatt utveckling inom hela det ekologiska lantbruket, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiska Lantbrukarna sammanställer och publicerar Svenskt ekoindex inom ramen för Åtgärdsplan eko inom livsmedelsstrategin, finansierat av Jordbruksverket. Svenskt ekoindex visar kvartalsvis försäljningsdata för ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel, utifrån statistik från analysföretaget Nielsen. Syftet är i första hand att bevaka utvecklingen för produkter som baseras på råvaror som kan produceras av svenska ekobönder: mjöl- och grynprodukter, mejeri, ägg, nötkött, fläsk, kyckling och lamm.


Klicka här för att läsa rapporten!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.