X

Till minne av Fredrik Wachtmeister

13 april 2016
"Fredrik Wachtmeister, vår styrelsekamrat i Ekologiska Lantbrukarna sedan stämman 2015, har lämnat oss. Saknaden efter honom är stor. Fredrik hade ett skarpt intellekt, var både civilingenjör och civilekonom. Han satt i ett antal styrelser såsom; Sparbanken Skåne, Ramlösa Plantskola, Trolleholms gods. Förtroenderådet i Södra och var tidigare ledamot i Scans styrelse. Han och brodern Tycho drev och utvecklade egendomen Knutstorps skogar där lantbruket, med en omfattande köttproduktion och spannmålsodling, drevs ekologiskt sedan 2004. Fredrik utryckte det så här: ”vi kunde ju inget om jordbruk så det var naturligt för oss att odla ekologiskt!”

Fredrik var begåvad med ett stort civilkurage och var aldrig rädd att säga sin mening, som vi kunde se i tidningarna bara veckan innan han gick bort; där han bl.a.avslöjade ”bluffen om den lönsamma energiskogen”.

I kombination med Fredriks humor kunde hans snabba slutledningsförmåga leda till en och annan ironisk replik som denna: ”resultatet av det beslutet blir som texten på den danska gravstenen säger: ”han litade på sin förkörsrätt””.

Våra tankar går nu till Fredriks hustru Charlotte och barnen Jacob och Hilla."

Carl-Erik Ehrenkrona
tidigare ordförande, Ekologiska Lantbrukarna

Fler nyheter