Tiden knapp för kurs i sparsam körning

25 november 2014
Fram till slutet av 2014 ska alla KRAV gårdar ha genomgått en kurs i sparsam körning. Verkligheten är tyvärr den att inte alla kommer att hinna gå en kurs i sparsam körning. Främst olika Länsstyrelser har erbjudit gratis eller delfinansierade kurser.

Emellanåt har frågan angående övergångstider kalibrerats mellan certifieringsorganen. Om regeln inte uppfyllts, får man en mindre avvikelse, vilket betyder, att man inom 28 dagar (efter kontrollen) ska redovisa hur avvikelsen åtgärdats/ska åtgärdas, exempelvis visa, att utbildningen är genomförd, visa att man står på väntelista för en utbildning hos något utbildningsföretag eller visa material för självstudier, som man kommer att kunna använda.

Om inte alla (beror på omfattning anställningen) förare är utbildade vid nästa årliga (2016) kontroll, blir det en större avvikelse. Om en lantbrukare vid kontrollen efter årsskiftet kan visa, att hen är anmäld till en kurs 2015 blir det alltså en mindre avvikelse där det redan finns en åtgärdsplan, samt en uppföljning vid kontrollen 2016.

Fler nyheter