X

Sverigegruppen inom IFOAM EU satsar framåt efter lyckat årsmöte

29 mars 2018
Onsdag den 28 mars höll organisationerna i Sverige inom IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) årsmöte. Ekologiska Lantbrukarnas Marianne Schönning har representerat Sverige i "lokalavdelningen" IFOAM EU på olika sätt i över 20 års tid, nu lämnar hon över ordinarie representantskapet i Ifoam EU:s Council till Paula Quintana Fernandez, från KRAV. Eva Hagström från Ekologiska Lantbrukarna valdes till suppleant. Med i IFOAM EU:s Sverigegrupp är även organisationerna Organic Sweden och EPOK (SLU). LRF är associerad medlem.

- IFOAM EU betyder mycket för Ekologiska Lantbrukarna och hela ekorörelsen i Sverige och i Europa, för informationsutbyte och nätverkande, men framför allt för att tillsammans ha inflytande över utvecklingen. Det är nödvändigt med starka nätverk och samlande organisationer för att kunna påverka exempelvis EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), lagstiftningen och forskningsprogrammen. IFOAM EU har en central roll i detta. Utan IFOAM EU:s professionella arbete med att analysera och att samordna insatserna hade vi nu t ex med all säkerhet haft en betydligt mer problematisk EU-lagstiftning för eko-produktionen framför oss.
För mig personligen har det inneburit att jag fått möjlighet att träffa många fantastiska personer engagerade i ekofrågor och fått göra spännande och roliga besök på ekogårdar runt om i Europa, säger Marianne Schönning.

IFOAM är en internationell paraplyorganisation för olika eko-organisationer, runt 700 organisationer i alla olika världsdelar, i Europa finns drygt 200 av dessa. Vi har organiserat oss i IFOAM EU och arbetar bl a med att påverka EU–politiken och för att utbyta erfarenheter länder emellan. Förutom i Ifoam EU:s Council, där varje land har en representant, finns Ekologiska Lantbrukarna även representerade av ordförande Anders Lunneryd i IFOAM EU Farmers Group.

Läs mer om IFOAM EU här: http://www.ifoam-eu.org/

Fler nyheter