X

Svenskt Ekoindex kvartal 4

14 februari 2020
Svenskt ekoindex mäter förändringen i försäljningen av ekologiska livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln kvartalsvis. Under kvartal 4 2019 backar denna med 4,3 procent jämfört med samma period under 2018.

Mjölk och nötkött fortsätter att backa, medan mjöl- och grynprodukter ökar. För mjölken och nötköttet är det volymerna som minskar. För mjöl och grynprodukter, där försäljningsvärdet ökar rejält under fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018, är det istället en kombination av ökade sålda volymer och höjt pris. Sammantaget ger det en tydlig uppgång i totalt försäljningsvärde. Priserna som butikerna tar ut ligger ganska oförändrade för de flesta produkter.

Här kan du läsa hela rapporten Svenskt Ekoindex Q4

Fler nyheter