Svenskt ekoindex kvartal 1

16 maj 2019
Ekologiska Lantbrukarnas index för försäljningen av ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln backade under första kvartalet 2019 med 3,9 procent. Svenskt ekoindex mäter försäljningen av sådana livsmedel vars råvaror hade kunnat produceras i Sverige. Under samma period har dock butikernas merpriser för ekomaten, jämfört med den konventionella, ökat. Det här och mera kan man utläsa ur Svenskt ekoindex första kvartalsrapport som publiceras i dag.

– Det är bekymmersamt att försäljningen av ekologisk mat minskar under en tid när den skulle behöva öka. Fördelarna med ekologisk produktion är lika stora nu som för tre år sedan. Det behöver lyftas fram av alla som intresserar sig för djurvälfärd, friska matjordar, biologisk mångfald och mer slutna kretslopp, säger Niels Andresen, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

I kvartalsrapporten med Svenskt ekoindex redovisas också merpriserna för ett antal ekologiska produkter i butik. Med det avses hur mycket mer konsumenterna har betalat för en ekologisk vara jämfört med en konventionell. Här framgår bland annat att det merpris som betalades för en liter konsumtionsmjölk under helåret 2018 var 1,43 kronor per liter. Under det första kvartalet 2019 steg det till 1,55 kronor per liter. Också merpriset för ekologiskt smör ökade under perioden. Att konsumenternas merpris för ekologiska mejeriprodukter, jämfört med konventionella, stiger under en period när det samtidigt finns god tillgång på ekologisk mjölkråvara är något förvånande.

Två produkter har gått mot trenden under det första kvartalet. Både försäljningsvärdet och de sålda volymerna av ekologiska havregryn och ekologiskt vetemjöl har ökat, medan alla övriga kategorier har minskat.

Läs pressmeddelandet här

Läs hela den 12-sidiga rapporten “Svenskt ekoindex – kvartal 1 2019”

Fler nyheter